Billigere miljøbiler og halvert hk-avgift

Slik blir de nye bilavgifene.

Personlig økonomi

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er enige om å endre bilavgiftene.  Hovedpoenget er at miljøvennlige biler belønnes og at effektkomponenten i avgiftene halveres. Det samlede provenyet blir det samme, noe som vil bety at enkelte biler med høye CO2-utslipp får høyere avgifter. Dette sier de fire partiene om bilavgifter:«Engangsavgiften legges om i tråd med samarbeidspartienes enighet om prinsipper for nye bilavgifter.Dette innebærer en engangsavgift hvor det legges mer vekt på å straffe utslipp av både NOX og CO2,og hvor effektkomponenten fases ut over to år. Vektkomponenten er redusert blant annet gjennom etbunnfradrag. Engangsavgiften legges om innenfor en provenynøytral ramme.»CO2-komponenten endres som følger:

  • Redusere alle innslagspunkt i CO2-komponenten med 10 gram. Grenser for fradrag nedjusteres tilsvarende.Redusere alle innslagspunkt i CO2-komponenten med 10 gram. Grenser for fradrag nedjusteres tilsvarende.
  • Nedjustere innslagspunkt for to høyeste satser med ytterligere 10 gram.Nedjustere innslagspunkt for to høyeste satser med ytterligere 10 gram.
  • Øke positive CO2-satser med 10 pst.Øke positive CO2-satser med 10 pst.
NOX-komponenten endres som følger:
  • Øke satsen for personbiler med 20 pst.Øke satsen for personbiler med 20 pst.
  • Øke satsen for varebiler klasse 2 mv. (avgiftsgruppe B) fra en andel på 30 pst til 50 pst. av satsen for personbiler.Øke satsen for varebiler klasse 2 mv. (avgiftsgruppe B) fra en andel på 30 pst til 50 pst. av satsen for personbiler.
Vektkomponenten endres som følger:
  • Heve innslagspunkt for laveste sats fra 0 til 150 kg.Heve innslagspunkt for laveste sats fra 0 til 150 kg.
  • Redusere alle satser med 5 pst.Redusere alle satser med 5 pst.
Effektkomponenten endres som følger:
    Redusere alle satser med 50 pst.Redusere alle satser med 50 pst.
Du finner de konkrete avgiftskomponentene på side seks og syv i dette dokumentet«Endelig skjer det noe», skriver NAF i en melding:Endringer i bilavgiftene har kommet inn i budsjettet for neste år. Nå kommer endelig avgiftsopplegget som skal stimulere til en mer miljøvennlig og trafikksikker bilpark. – Vi var skuffet i oktober, men nå har heldigvis den lovede bilavgiftspakken fra revidert budsjett i våres kommet inn i budsjettet for 2016, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.NAF har lenge vært en pådriver for å flytte bilavgiftene fra det som er i motorrommet til det som kommer ut av eksosrøret. Målene og prinsippene de fire borgerlige partiene ble enige om i mai, fulgte på lang vei dette. Bilene som slipper ut minst skulle få avgiftslette, samtidig skulle det som kalles effektavgiften (antall hestekrefter) på sikt fases ut. I tillegg skulle betydningen av bilenes vekt reduseres.- Bilavgiftene har stått på stedet hvil de to siste årene og etter fremleggelsen av budsjettet tidligere i høst, fryktet vi i NAF at de ville fortsette med det for tredje året på rad, sier Sagedal. – Vi har mistet verdifull tid, men nå mister vi i hvert fall ikke et år til, fortsetter hun.Avgiftspolitikken er avgjørende for å få folk til å ta riktige valg. Norge har en av Europas eldste bilparker. Derfor er en avgiftspolitikk for å få skiftet ut miljøskadelige og lite trafikksikre biler viktig, mener NAF.- Det de fire borgerlige partiene har lagt frem nå er bra. Biler med lave utslipp og mye sikkerhetsutstyr blir nå billigere. Det er bra for miljø, klima og trafikksikkerhet, avslutter Inger Elisabeth Sagedal. 

Nyheter
Næringsliv