Boligskatt: Du kan ha krav på ukjent og saftig fradrag

Skatteeksperter trekker frem et fradrag du neppe trodde du kunne få.

boliger, oslo, st. hanshaugen, vulkan
Personlig økonomi

Arver du en bolig, kan du ha rett til et fradrag du neppe trodde du hadde krav på, skriver Skattebetalerforeningen på sine hjemmesider.Da arveavgiften ble fjernet (fra 1/1 2014), ble hovedregelen om et diskontinuitetsprinsipp ved arv og gave erstattet med et kontinuitetsprinsipp.Mens arvingens inngangsverdi tidligere ble oppjustert til markedsverdi ved overtakelse, skal den nå settes lik arvelaters (givers) opprinnelige inngangsverdi.Det viktige unntaketEt viktig unntak er ifølge foreningen likevel at diskontinuitetsprinsippet fremdeles gjelder om den som døde (arvelater) kunne solgt boligen skattefritt på dødsfallstidspunktet.Inngangsverdien for slike eiendommer skal altså settes til markedsverdi ved overtakelse.Samtidig vil salgsomkostninger ved et senere salg redusere eiendommens utgangsverdi.Er salgssummen lik eiendommens markedsverdi ved overtakelse, altså inngangsverdien, utgjør arvingens salgsomkostninger ifølge foreningen et fradragsberettiget tap.Er salgssummen høyere, kutter salgsomkostningene den skattepliktige gevinsten.Fradrag: 32.400 kroner Skattebetalerforeningen illustrerer med et eksempel.Jan arver en bolig i Trondheim av sin avdøde far Per.Jan betaler ikke arveavgift. Og siden faren har bodd i boligen siden 1980, blir inngangsverdien ved overdragelse satt til markedsverdi - ifølge takstmann fire millioner kroner.Jan bor i Oslo, og vil ikke flytte, så han iverksetter et salg.Én måned senere selger han for en sum som tilsvarer markedsverdien, men Jan nøyer seg ikke med fire skattefrie millioner.Han har krav på fradrag for salgsomkostninger, som meglerhonorar og annonsering. Disse endte på 120.000 kroner.Jan får dermed 32.400 kroner (120.000 x 27 prosent) i fradrag for tap ved salg av boligen.Les mer om skatt her.

Nyheter
Næringseiendom