Negative til norsk økonomi, men tror på egen

Det norske folk er for første gang siden 1992 blitt mer pessimistiske enn EU-borgerne, unntatt når det gjelder egen økonomi.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Relativt svake veksttall for norsk økonomi og stigende arbeidsledighet bidrar til å skape usikkerhet, og husholdningenes respons er økt sparevilje, viser Forventningsbarometeret for 4. kvartal.Andelen som tror på en bedring i privatøkonomien viser imidlertid en liten økning.- De fleste har heldigvis trygge jobber, en trygg privatøkonomi og kan dermed opprettholde et normalt forbruk, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i en pressemelding.Han legger til at norsk næringsliv står foran en omstillingsutfordring som de må møte på en offensiv måte.- En lavere kronekurs gir selvsagt god drahjelp. Myndighetenes bidrag er å føre en ansvarlig økonomisk politikk, stimulere omstilling og entreprenørskap, og sørge for et konkurransedyktig skattesystem, sier han.I Forventningsbarometerets snart 24-årige historie er det ikke registrert høyere tall for spareviljen enn i dette kvartalet, noe som kan bety at nordmenn er opptatt av å redusere gjeldsgraden og bygge buffere.Fallende tillitTilliten til norsk økonomi neste år faller mest i aldersgruppen 15-29 år, og det uroer Kreutzer.– Det er viktig at de unge ikke mister troen på at det er gode jobbmuligheter etter endt skolegang og utdannelse. Svake vekstutsikter for norsk økonomi og behovet for omstilling i næringslivet innebærer at det kan ta noe lengre tid å få ønskejobben, og kanskje er den i en annen bransje og på et annet sted enn vi i utgangspunktet hadde tenkt oss.Forventningsbarometeret viser at tillitsfallet er jevnt fordelt på regioner, men tilliten er lavest på Sør-/Vestlandet.- Nedgangen i olje- og gassnæringen får stadig større smitteeffekt ut over Sør-/Vestlandet, og til andre næringer enn de som er avhengige av aktiviteten i olje- og gassnæringen. Tjeneste- og produktleverandører over hele landet rammes, påpeker Kreutzer.EU foran Norge for første gangI EU har de økonomiske forventningene steget de siste tre årene i takt med økonomiske forbedringer i flere medlemsland. I Norge, derimot, har pilen pekt nedover. Nå er tilliten i EU høyere enn i Norge, for første gang siden Forventningsbarometerets oppstart i 1991.– Dette er et speilbilde av den økonomiske utviklingen i EU og Norge, men det forteller også om stor kriseforståelse i Norge. Det er positivt at folk forbereder seg på tøffere tider, men vi må unngå krisemaksimering. Omstillingen i norsk økonomi er godt i gang, og de aller fleste har fortsatt en trygg jobb å gå til, sier Idar Kreutzer.

 Om ForventningsbarometeretForventningsbarometeret, som er et kvartalsvis samarbeid mellom TNS Gallup og Finans Norge, består av fem enkeltindikatorer som slås sammen til en hovedindikator. Troen på landets og egen økonomi neste år er to av indikatorene.Kvartalsvis undersøkelse der et tverrsnitt av den norske befolkningen (ca. 1000 personer i telefonintervju) blir spurt om forventninger til egen og landets økonomi. Undersøkelsen er et samarbeid mellom Finans Norge og TNS Gallup, og målingene startet i 1992.

Nyheter
Personlig økonomi