Tror innskuddsrenten kuttes til minus 0,3 prosent i desember

Handelsbanken og Nordea vurderer muligheten for rentekutt i Den europeiske sentralbanken,

Foto: Are Haram.
Personlig økonomi

Den europeiske sentralbanken publiserte i går referatet fra forrige pengepolitiske møte, som ble holdt 22. oktober.Spørsmålet nå blir hva sentralbanken foretar seg i desember.- I referatet fokuseres det på at nedsiderisikoen for den økonomiske utviklingen har økt, særlig for inflasjonsutsiktene. Medlemmene i den pengepolitiske komiteen var bekymret for at bedringen i inflasjonen så ut til å miste momentum, skriver Handelsbanken i fredagens morgenrapport.Per i dag er utlånsrenten på 0,3 prosent, refinansieringsrenten er på 0,05 prosent og innskuddsrenten er på -0,2 prosent. Komiteen ønsket mer analysearbeid og komitéarbeid å se på fordeler og ulemper av å ytterligere senke rentene.- I forkant av desembermøtet vil slike analyser kunne være på plass, og referatet støtter således opp om muligheten for mer ekspansiv pengepolitikk i desember, slår Handelsbanken fast.Tallknuserne i Nordea tror det går mot kutt i innskuddsrenten.- Ikke overraskende så signaliserte både referatet fra forrige ECB-møte og en tale fra ECBs Peter Praet sentralbankens villighet til å gjøre ytterligere lettelser i pengepolitikken. Referatet ga ingen konkrete hint om hvor stør økning i de kvantitative lettelsene eller hvor store kutt i innskuddsrenten vi kan vente oss, skriver Nordea i dagens rapport.Nordea tror den europeiske sentralbanken vil kutte innskuddsrenten med 10 basispoeng til -0,3 prosent i desember, samt utvide de kvantitative lettelsene.

Nyheter
Næringsliv