Færre byggetillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger faller markant.

Byggeplass. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix.
Personlig økonomi

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger falt hele 15,0 prosent fra oktober til november, viser sesongjusterte tall fra SSB.Det ble i november gitt igangsettingstillatelse til 2.976 boliger - med i alt 388.400 kvadratmeter bruksareal. Arealet var 0,1 prosent lavere enn i oktober.Økning det siste åretDe siste 12 månedene har igangsettingstillatelse blitt gitt til 30.537 nye boliger, 9,8 prosent flere enn i forrige 12-månedersperiode.Igangsettingstillatelser har de siste 12 månedene blitt gitt til 4.002.300 kvadratmeter bruksareal, tilsvarende 7,7 prosent oppgang fra den forrige 12-månedersperioden.SSB minner om at igangsettelsestallene varierer en god del fra måned til måned.Den langsiktige trenden viser en nedgang i antall igangsettingstillatelser til nye boliger mellom januar 2014 og oktober 2014 - etterfulgt av en økende trend som flater ut i november.Ikke igangsatt byggingSSB minner også om at registrerte igangsettingstillatelser ikke må forveksles med igangsatt bygging.- At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt, heter det.