Sier heller opp enn å sladre på sjefen

Ansatte som blir utsatt for destruktiv ledelse, tror ikke det hjelper å si fra.

Personlig økonomi

«X oppførte seg annerledes overfor andre enn oss som hadde x som sjef. X hadde et veldig uttrykksfullt ansikt og kunne se utrolig arrogant ut. Dette ble brukt til det fulle. Jeg mistet fullstendig tråden når jeg skulle si noe på grunn av dette ansiktsuttrykket.»Ifølge DN er det sånn én ansatt forteller hvordan det kan oppleves å ha en destruktiv leder. Sitatet er hentet fra masteroppgaven til BI-studentene Jon Emil Tanum Dahl og Victoria Iselin Svendsen. Gjennom ti intervjuer med ansatte som har vært utsatt for destruktiv ledelse, har de sett nærmere på hvordan offeret takler en slik arbeidssituasjon.- De færreste som utsettes for destruktiv ledelse velger å konfrontere den aktuelle lederen. I stedet velger mange dessverre å slutte, mens lederen blir, sier Dahl til DN, som forteller at de fant lite forskning på offerets reaksjoner og handling da de begynte å interessere seg for temaet.

Nyheter
Personlig økonomi