Spår boligprisene i 2016: - Derfor skal de videre opp

Peter Batta har sett inn i glasskulen.

boliger, oslo, st. hanshaugen, vulkan
Personlig økonomi

Huseiernes Landsforbund er ute med sine prognoser for boligprisene i 2016.- Økt ledighet, utsikter til svak inntektsvekst og nedgangskonjunktur bidrar til svakere vekst i boligmarkedet i 2016 enn i år. Vi venter imidlertid at oppsidefaktorene overskygger nedsidefaktorene, slik at vi ser en moderat boligprisvekst på 3-4 prosent, går det frem av en pressemelding. - Ytterligere rentekutt og et nasjonalt underskudd av boliger neste år bidrar oppover, heter det videre.Generalsekretær Peter Batta påpeker at flyktningstrømmen bidrar til press på boligmassen over tid. - I første runde er det ventet et press på å skaffe til veie mange kommunale boliger. Med titusener av flyktninger å bosette, er det grunn til å tro at mange private boliger vil leies ut til dette formål, i stedet for å selges eller leies ut som normalt, forklarer han. Spår prisfall i StavangerRingvirkningene fra oljekrisen vil ifølge forbundet spre seg sørover mot Kristiansand og Agder-fylkene - og til en viss grad mot nordvest og Bergen. I tillegg til fortsatt svak vekst i boligmarkedet i Rogaland og spesielt Stavanger, venter Batta & co. en svak utvikling i Kristiansand og omegn. For Stavanger er spådommen et prisfall på 2-3 prosent neste år, mens den for Kristiansand er 2-3 prosent oppgang.I innlandsfylkene og Buskerud er forventningen en moderat utvikling, mens svak utvikling ventes i Finnmark.Stor-Oslo vil derimot oppleve god vekst i boligprisene neste år, tror forbundet, som anslår 5-6 prosent oppgang i Oslo. - Et bredt sammensatt næringsliv, lav ledighet og befolkningsvekst taler for fortsatt sterk etterspørsel. Her vil mange oppleve en bedring i sin private økonomi til neste år, og boligbyggingen har i mange områder vært lav, heter det.Østfold og Vestfold bidrar ifølge Batta & co. også oppover, sammen med Tromsø, mens moderat vekst ventes i Trondheim.For Fredrikstad og Tromsø er spådommen 4-5 prosent prisvekst neste år, mens de ventes å stige 2,5-3,5 prosent i trønderhovedstaden.Dette driver boligpriseneHuseiernes Landsforbund har også oppsummert de viktigste bidragsyterne til boligprisdannelsen i 2016.Lave renter bidrar mest til et oppadgående prispress.- Historisk lave renter bidrar til sterk etterspørsel etter boligkreditt. Det er ventet enda lavere utlånsrenter i 2016, og vi legger til grunn minst ett kutt i styringsrenten frem til sommeren 2016, heter det. For få boliger bidrar også til å presse prisene oppover.- Høy prisvekst og høye boliginvesteringer har gitt høyere igangsetting av boliger i 2015. Nasjonal venter vi et bedre samsvar mellom boligbyggingen og befolkningsveksten enn før, men fortsatt en underdekning på rundt 4.000 boliger i 2016, skriver forbundet.  Det som trekker ned, er den svake inntektsveksten.- Veksten i husholdningenes disponible inntekter er ventet å bremse ned fra drøyt 3 til 1,5 prosent. Høy ledighet svekker lønnsveksten generelt, og utsiktene til fremtiden for dem som er rammet, lyder argumentasjonen. Sprikende forventninger har ifølge forbundet en nøytral effekt på boligprisene.- Forventningene til norsk økonomi har nådd et foreløpig bunnpunkt. Det er vesentlig bedre optimisme knyttet til egen økonomi, og andelen som tror på en bedring i privatøkonomien øker, avslutter Batta & co..

Nyheter
Næringseiendom