Vi kjøper både aksjer og renter, men utlendingene selger

DNB reallokerte, og over 20 milliarder kroner forsvant ut av fond i november.

Personlig økonomi

Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) la frem torsdag viste at det i november ble nettosolgt andeler i verdipapirfond for 20.828 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 911,4 milliarder kroner.1,1 mrd. ut av aksjerAksjefond opplevde en nettoinnløsning på 1.108 millioner, mens rentefond ble nettoinnløst for 19.311 millioner kroner.Blant rentefondene ble pengemarkedsfond nettoinnløst for 5.402 millioner, mens obligasjonsfond og «andre rentefond» ble nettoinnløst for hhv. 14.038 og 129 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond» ble hhv. nettoinnløst for 785 og nettotegnet for 375 millioner kroner.DNB reallokererBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 2.183 millioner kroner i november.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettoinnløsning på 535 millioner kroner i måneden.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Videre innløste norske institusjoner for netto 21.146 millioner kroner, et tall som i stor grad påvirket av reallokeringer som livselskapet i DNB-konsernet har foretatt. Utenlandske kunder innløste for netto 1.330 millioner kroner.Private aksjekjøpSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 1.002 millioner kroner i november.For pensjonsmidler ble fasiten en nettoinnløsning på 202 millioner kroner.Norske institusjonskunder (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) nettoinnløste aksjefond for 607 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 446 millioner kroner.- Med tanke på nordmenns muligheter til å kunne oppnå langsiktig realavkastning på sin sparing, er det bra at trenden med økt interesse for aksjefond ser ut til å fortsette, sier VFF-direktør Bernt S. Zakariassen i en kommentar.De store ut av renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 804 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettoinnløste kundegruppen for 335 millioner kroner.Norske institusjoner nettoinnløste rentefond for 19.680 millioner, mens utenlandske kunder løste inn for netto 100 millioner kroner.Ser vi på kombinasjonsfond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet personkunder for 323 millioner kroner.Via pensjonsmidler ble nettotegningen tre millioner kroner.Norske institusjoner nettoinnløste for 1.145 millioner, mens utenlandske kunder nettotegnet for 34 millioner kroner i kombinasjonsfond i november.