Åtte stjernefond - og fem som går på stjernesmell

Fondsanalytikerne i Morningstar avslører sine åtte favoritter blant norske aksjefond.

Fondsanalytikerne i Morningstar har sluppet sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av desember.Åtte fond har fått toppkarakter (fem stjerner av fem mulige)

 • Alfred Berg Gambak (forvalter: Leif Eriksrød)Alfred Berg Gambak (forvalter: Leif Eriksrød)
 • Arctic Norwegian Equities B (forvalter: Albert Collett)Arctic Norwegian Equities B (forvalter: Albert Collett)
 • Arctic Norwegian Equities I (forvalter: Albert Collett)Arctic Norwegian Equities I (forvalter: Albert Collett)
 • Handelsbanken Norge (forvalter: Christian Dahl)Handelsbanken Norge (forvalter: Christian Dahl)
 • Pareto Investment Fund A (forvalter: Tore Været)Pareto Investment Fund A (forvalter: Tore Været)
 • Pareto Investment Fund B (forvalter: Tore Været)Pareto Investment Fund B (forvalter: Tore Været)
 • Pareto Investment Fund C (forvalter: Tore Været)Pareto Investment Fund C (forvalter: Tore Været)
 • Storebrand Vekst (forvalter: Andreas Berdal Lorentzen)Storebrand Vekst (forvalter: Andreas Berdal Lorentzen)
I løpet av den siste måneden har Swedbank Generator blitt nedgradert til en 4-er, mens Storebrand Vekst har gått motsatt vei.Pareto har klart seg bestPareto-fondene har klart seg best i det tøffe aksjemarkedet hittil i år, med fall på 10,6-10,7 prosent.Nærmest følger Arctic-fondene, med minus hhv. 10,8 (B) og 11,0 (I) prosent.Ser vi bare på avkastningen det siste året, gjorde topper Pareto også her med sitt C-fond, som har steget 7,9 prosent. Handelsbanken Norge følger nærmest med 7,4 prosent oppgang.Svakest avkastning på årsbasis har Arctic-fondene, med minus hhv. 2,7 (I) og 2,8 (B) prosent.Fem fond har fått bunnkarakter (én stjerne)
 • Danske Invest Norge Vekst (forvalter: Lars Erik Moen)Danske Invest Norge Vekst (forvalter: Lars Erik Moen)
 • DNB SMB (forvaltere: Dag Hammer)DNB SMB (forvaltere: Dag Hammer)
 • Holberg Norge (forvaltere: Hogne Tyssøy, Jann Molnes)Holberg Norge (forvaltere: Hogne Tyssøy, Jann Molnes)
 • Landkreditt Norge (forvaltere: Dagfinn Hopsdal, Sigurd Klev)Landkreditt Norge (forvaltere: Dagfinn Hopsdal, Sigurd Klev)
 • Pareto Aksje Norge B (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)Pareto Aksje Norge B (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)
DNB nesten i nullAv disse fem har Danske Invest Norge Vekst og Landkreditt Norge den svakeste avkastningen så langt i år: minus hhv. 11,75 og 11,8 prosent.Holberg Norge har falt 10,3 prosent.Pareto-fondet inntar jumboplassen på årsbasis, med minus 16,8 prosent avkastning.Landkreditt Norge er ned 10,0 prosent det siste året.Selv etter en skrell så langt i år, har Danske Invest klart seg klart best av disse fem dersom vi ser tilbake på de siste 12 månedene. Nedturen er på 0,15 prosent.Hvor kommer stjernene fra?Kort fortalt er Morningstar Rating en objektiv måte å sammenligne historiske resultater på. Faktorer som avgjør hvordan fondene gjør det er:
  AvkastningAvkastningRisiko (med fokus på nedsiderisiko)Risiko (med fokus på nedsiderisiko)KostnaderKostnaderTidshorisont (3, 5 og 10 år, sammenfattes i en "overall rating", som er den du får her ratingen er et vektet gjennomsnitt av de tre periodene)Tidshorisont (3, 5 og 10 år, sammenfattes i en "overall rating", som er den du får her ratingen er et vektet gjennomsnitt av de tre periodene)
- Vi gjennomfører en risikojustering som fokuserer på nedsiderisikoen, samt at avkastningstallene blir justert for kjøps- og salgshonorarer. De 10 prosent med best risikojustert avkastning får 5 stjerner, mens de 22,5 prosent neste får 4 stjerner.- Videre får de 35 prosent neste 3 stjerner, de 22,5 prosent neste 2 stjerner, mens de 10 prosent dårligste får 1 stjerne, forklarer fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar.Rangeringen gjennomføres som nevnt over tre perioder: 3, 5 og 10 år.- "Overall rating" er et vektet gjennomsnitt av disse tre periodene, avslutter Furuseth.Mer om Morningstars stjerne-utdelinger finner du her.