Ansatte i Skatteetaten frykter flere skattesnytere

Ansatte i Skatteetaten mener de har for få ansatte til å utføre gode og mange nok kontroller. Dermed blir det lettere å jukse.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX.

Ved å kutte i Skatteetatens budsjett bidrar politikerne til å redusere risikoen for å bli tatt for skatte- og avgiftsunndragelser, mener NTL Skatt.– Med de budsjettkuttene vi opplever, er vi for få ansatte til å gjennomføre nødvendige og gode kontroller, sier fagforeningens leder Ingrid Sølberg til Fri Fagbevegelse.I år fikk Skatteetaten et såkalt avbyråkratiseringskutt på 0,7 prosent over statsbudsjettet, mot 0,6 prosent i fjor. Kuttene rammer ifølge Sølberg vilkårlig, uten at det er signalisert hvilke oppgaver som skal kuttes. Kontorkontroller, bokettersyn og gjennomgang av selvangivelser og merverdiavgiftsoppgaver er eksempler på kontroller ansatte i Skatteetaten skal gjøre, men som NTL Skatt mener det nå blir altfor liten tid til.– Stortingspolitikerne vet at en krone til skatteetaten gir mange ganger tilbake i statskassen, men velger likevel å kutte i etatens budsjetter, fordi det er viktigere å redusere utgiftssiden i budsjettet enn å styrke inntektssiden, sier Sølberg.Øyvind Strømme, direktør i regionavdelingen i Skatteetaten, sier at de har «relativt gode rammevilkår».– Samfunnsoppdraget vårt sier at vi skal prioritere å redusere skatte- og avgiftskriminaliteten, og det gjør vi trolig mer enn noen gang, sier han. (©NTB)