Formuen krymper i banken

2016 blir nok et år med negativ realrente.

Nordmenns bankinnskudd vokser raskt, skriver DN, og viser til tall fra SSB som viser at nordmenn har hele 1.068 milliarder kroner i banken. - Vi har opplevd negativ realrente hele 10 av 15 ganger siden år 2000. Det forteller oss at kun å basere seg på plasseringer i bankinnskudd eller pengemarkedsfond, er svært ødeleggende for kjøpekraften til midlene over tid, sier senior investeringsstrateg Espen Rasmussen Werenskjold i Nordea. Negativ realrente oppstår hvis inflasjonen overstiger den nominelle renten, noe vi ligger an til også i 2016.- Norges Banks rentekurve indikerer ytterligere rentekutt, som trolig betyr enda lavere avkastning i korte renter i 2016, fortsetter Werenskjold overfor avisen.Han legger til grunn 0,75 prosent nominell avkastning på korte renter, og anslår en realavkastning på rundt minus 2,8 prosent i år, fratrukket skatt og inflasjon.Werenskjold underslår overfor DN likevel ikke at banksparing og korte renter tilfører god likviditet, stabilitet og forutsigbarhet.