Slik påvirker oljeprisfallet deg

Utenlandsferier, mat og klær blir dyrere. Bensin, flyreiser og boliger kan bli billigere.

Personlig økonomi

Oljeprisfallet får også konsekvenser for deg som beholder jobben gjennomkrisen. Både positivt og negativt, skriver VG.- Det første folk flest merker det på er bensin- og dieselprisen. Når råoljeprisen først går ned, så slår det ut, selv om folk nok ikke synes den har falt nok. En annen ting er at kronekursen faller når oljeprisen går ned. Dermed øker prisen på de varene vi importerer, og det er jo veldig mye. Klær, mat og lignende, sier sjefanalytiker Thina Margrethe Saltvedt i Nordea Markets til avisen.Blir lave oljepriser langvarige, kan velferden komme under press, ifølge sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1.- Skatteinntektene vil bli mindre og koblet med den store eldrebølgen, tvinger det politikerne til å velge: De må redusere velferdsnivået - eller øke skattene. Det siste er veldig vanskelig, fordi vi er i en internasjonal skattekonkurranse og er nødt til å holde oss konkurransedyktige. Derfor er det mer naturlig å se på reduksjoner i velferdsnivået. Det kan være økt egenbetaling for SFO, lege, sykehjemsplass, kommunale og statlige tjenester. Det kan bli mindre rom for økte tilskudd til organisasjoner, kulturtilbud og lignende, sier sjeføkonomen til VG.

Nyheter
Personlig økonomi