Vil skatte boliger mer og aksjer mindre

Regjeringen, Venstre og KrF vurdere ny skattemodell.

Stortingsflertallet vurderer en modell for formuesskatten der boliger, hytter, biler og båter blir skattlagt, mens bankinnskudd, aksjer, maskiner og utstyr blir fritatt, skriver DN.Både regjeringspartiene, samt Venstre og KrF snuser på en slik skattemodell.- Vi ser at regjeringspartiene nå inviterer til en mer åpen diskusjon om et mulig skille mellom arbeidende kapital og øvrig formue enn før, sier KrFs Hans Olav Syversen, som er leder av Stortingets finanskomité, til DN.Komiteen drøfter nå regjeringens skattemelding, som er oppfølgingen av Scheel-utvalgets rapport. Komiteen skal avgi innstilling innen 1. mars.