I en måned preget av kraftig uro på verdens aksjemarkeder, ble det samlet nettotegnet andeler i verdipapirfond for 11,9 milliarder, melder Verdipapirfondenes forening (VFF).Det var institusjonskundene som sto for det meste av nettotegningen i januar med totalt 9,8 milliarder kroner. Av dette gikk 6,7 milliarder inn i aksjefond, 3,7 milliarder inn i rentefond, mens det ble nettosolgt kombinasjonsfond for 474 millioner kroner.
Personkundene holdt seg i roUtlendingene solgte
Personkundene nettotegnet for 153 millioner kroner i årets første måned. Det meste av dette gikk inn i ulike typer rentefond med 746 millioner kroner i nettotegning. 1,9 millioner gikk netto ut av aksjefond og 637 millioner ut av kombinasjonsfond.Når det gjelder pensjonsmidler med fondsvalg ble det nettotegnet for totalt 2,6 milliarder kroner i januar, hvorav 0,8 milliard kroner i aksjefond.– Nordmenn oppfører seg nok en gang beundringsverdig rolig og profesjonelt i urolige børstider. De fleste har forstått at det nettopp er ved å være med på disse børssvingningene at man over tid kan forvente å oppnå realavkastning på sparepengene, sier administrerende direktør i VFF, Bernt S. Zakariassen, i pressemeldingenUtenlandske kunder nettosolgte for 750 millioner kroner. Utlendingene har nå en forvaltningskapital på 94,4 milliarder kroner.Totalt endte januar med en nettotegning i verdipapirfond på 11,9 milliarder kroner. 6,7 milliarder gikk inn i aksjefond, 6,1 milliarder inn i rentefond, mens det ble nettosolgt kombinasjonsfond for én milliard kroner.Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond er nå på 871 milliarder kroner, en nedgang på 33 milliarder, eller 3,67 prosent fra måneden før.