I undersøkelsen er et tilfeldig utvalg av 1000 personer spurt om de ønsker at tannhelse skal bli en del av egenandelsordningen. Så mange som 86 prosent av de spurte svarte ja. De samme ble da spurt i hvilken grad de var villige til å betale mer i skatt for at tannhelse skal dekkes av egenandelsordningen. Hele 78 prosent sa seg svært, eller noe villige.– Dette viser at det norske folk står samlet bak et krav om å gjøre tannhelse til en del av egenandelsordningen. Vi vil ha en tannhelsereform, og vi er villige til å betale for den, sier Christina Beck Jørgensen, leder av Fagforbundet Ung.Hun står i front når Fagforbundet Ung og deres støttespillere 1. mars møter opp foran Stortinget for å overlevere underskriftene de har fått inn til deres kampanje for å gjøre tannhelse til en del av egenandelsordningen. - Det er politikerne som til syvende og sist kan gi grønt lys for en tannhelsereform, men det er også deres jobb å høre på folket. Hvert år er det 140.000 nordmenn som ikke har råd til å gå til tannlegen, selv om det er nødvendig. Tenner er en del av kroppen, og det på tide å behandle dem på lik linje med resten. Dette vil folket ha, og de betaler gjerne, sier Jørgensen.