Pensjonssmell for gymlærer

Mange AFP-pensjonister går på lei baksmell.

Finansavisen forteller i dag historien om Marit Tøsse. Ved fylte 62 år i 2008 gikk hun inn i redusert stilling med avtalefestet pensjon (AFP), etter et helt arbeidsliv som gymnastikklærer. I 2012 jobbet hun 60 prosent før hun pensjonerte seg helt om sommeren. Pensjonskutt: 17.000I januar 2014 fikk Tøsse et brev fra Statens Pensjonskasse (SPK), som da hadde foretatt et etteroppgjør av Tøsses pensjon for 2012. Beskjeden var at hun skulle trekkes 17.000 kroner i pensjon, som hun ifølge SPK hadde fått for mye i pensjon det året.I brevet fra SPK står det ifølge avisen at beregningsgrunnlaget for hva Tøsse skulle tjene i 2012 var estimert til 140.000 kroner. Ektemannen Rolf Tøsse opplyser at ingen - verken SPK eller NAV - kan gi et tydelig svar på hva som ligger til grunn for estimatet.I realiteten hadde Marit Tøsse, som følge av vanlige lønnsjusteringer, tjent 165.000 kroner i 60 prosent stilling som gymnastikklærer fra januar til og med juni 2012, skriver Finansavisen.Hva sier reglene?Regelverket sier at NAV står for håndteringen av den statlige AFP-ordningen frem til fylte 65 år, deretter overtar SPK ansvaret. I 2012 hadde Tøsse passert 65 år, og dermed hadde altså SPK ansvaret for hennes pensjonsberegning.Regelverket sier også at om pensjonsgivende inntekt i kalenderåret avviker fra inntektsforutsetningen som lå til grunn for utmålingen av AFP det enkelte året, og avviket er større enn 15.000 kroner, skal det skje et etteroppgjør.For Tøsses del utgjorde differansen altså rundt 25.000 kroner. Av dette tilsvarer kuttet i 2012-pensjonen på 17.000 rundt 66 prosent, som er det pensjonen vil utgjøre for medlemmer av SPK med full opptjening, slik Tøsse hadde. Kuttet ble iverksatt fra og med januar 2015.- Uforståelig pest og plageEkteparet tok saken inn for Trygderetten, der SPK fikk medhold og klagen ble avvist. Ifølge kommunikasjonsdirektør Skjalg Engebø vet SPK at de får medhold i så godt som alle saker, «fordi det ikke er tvil om at det skal foretas etteroppgjør i disse sakene». Tøsse føler seg uansett lurt av SPK, i det de karakteriserer som en svært frustrerende prosess.- Etter første og andre avslag fra SPK var det ingen bagatell lenger. Det var blitt en uforståelig pest og plage, sier Rolf Tøsse til Finansavisen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også