Kristina Picard - Foto - Storebrand

Sommervikar? Ikke la deg lure av dette..

Mange som søker etter sommervikarer, frister med gode pensjonsordninger. Det er i beste fall forvirrende, sier forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand.

En rekke bedrifter er i gang med å søke etter ferie- og sommervikarer. Mange av stillingsannonsene, både i det offentlige og private, frister med gode pensjonsordninger. Dette er ordninger som har liten eller ingen relevans for sommervikarene, mener forbrukerøkonom Kristna Picard i Storebrand.– Funnene fra stillingsannonsene kan tyde på at mange arbeidsgivere ikke kjenner regelverket for pensjonsopptjening godt nok eller er sløve når de markedsfører en god pensjonsordning. Da blir det opp til arbeidstaker å være oppmerksomme, sier Picard.Ifølge dagens regelverk må du ha jobber minst ett år i en bedrift i privat sektor før du får med deg opptjening fra pensjonsordningen, og nedtellingen starter på nytt hver gang du bytter arbeidsgiver eller signerer kontrakt om nytt vikariat. I det offentlige må du jobbe minst tre år totalt for å få tjenestepensjon. Her summeres imidlertid tidligere arbeidsforhold opp, slik at sommervikariater kan få betydning – men bare hvis du begynner å jobbe i det offentlige igjen.– De fleste sommervikarer har ikke arbeidsforhold som varer i mer enn noen uker og blir derfor ikke innmeldt i tjenestepensjonsordningen, sier Picard.Hun er redd for at uklare signaler rundt bedriftenes pensjonsordninger bidrar til å forvirre unge arbeidstakere.– Jeg tviler på at god pensjonsordning er et viktig argument for unge som søker sommerjobb, men det blir likevel villedende informasjon overfor ansatte som bare skal jobbe i noen måneder. Mange synes at pensjon i utgangspunktet er vanskelig, og da er det uheldig med informasjon som er med på å forvirre i stedet for å opplyse, sier Picard.Hun mener sommervikarer og midlertidige ansatte heller bør få informasjon om hvordan dagens regelverk fungerer.– Heldigvis får sommervikarer opptjening i Folketrygden. Der teller all arbeidsinntekt fra du er 13 år, også inntekter under frikortgrensen, avslutter Storebrands forbrukerøkonom.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også