Silje Sandmæl - Foto - DNB

Foreldre: Ikke gå glipp av disse fradragene

Post 3.2 er den store fradragsposten, her kan du spare flere tusen skattekroner.

ForeldrefradragetHar du utgifter til pass av barn som er yngre enn 12 år i inntektsåret og/eller barn som er 12 år eller eldre som har særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Fradrag er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første. Det som blir meldt inn til skatteetaten er barnehage- og SFO utgifter. Disse utgiftene vil stå under foreldrefradraget i post 3.2.10. Foreldrefradraget for to barn er for eksempel 40 000 kroner. Står det færre utgifter oppført på foreldrefradraget, fyll på hvis mulig, står det 40 000 kroner der kan du gå videre.Barnepass Betaler du en barnevakt for å passe barna mens du er på jobb, studerer eller er på fest kan du trekke fra disse utgiftene. Du trenger ikke sende dokumentasjon, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis skatteetaten spør. Da må det lages en enkel kvittering der navnet og adressen på mottakeren fremgår i tillegg til beløpets størrelse. Hvis du bruker en barnepasser som ikke jobber som det kan du betale opptil 6000 kroner i året hvitt. Du kan betale mer, men da må beløpet rapporteres på mottakeren: https://www.altinn.no/no/a-ordningen/levere-a-melding/Forenklet-oppgjor-for-private-arbeidsgivere/.Levering av barnet hvor det er omvei til jobbenDu kan få fradrag for kjøring til barnehage, SFO eller dagmamma hvis kjøringen gjør at det blir en omvei til jobben. Det er kostnadene til den ekstra kjøringen som gir rett til fradrag. Det gis fradrag med 1,50 kroner per kilometer eller faktiske kostnader ved bruk av kollektiv transportmiddel.IdrettsfritidsordningDu kan få fradrag for kostnader til fritidsordninger for barn i regi av klubber og foreninger som driver aktiviteter innenfor eget interessefelt. Dette kan f.eks. være aktiviteter innenfor idrett, teater, korpsmusikk, barnekor, kulturskole mv. Det er et vilkår at ordningen må være etablert som et alternativ til skolefritidsordning på barneskole, både med hensyn til tidsrom og regularitet. Dersom aktiviteten foregår i helg eller på kveldstid gis det ikke fradrag.Mer informasjon finnes her: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/Finn-post/3/2/10/


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også