Holbergs to nye favoritter

Ivan Kverme

Bergenserne tar flere grep.

Holbergs nordiske aksjefond Holberg Norden steg 2,6 prosent i februar.Referanseindeksen VINX Benchmark Cap var uendret i denne måneden.Så langt i år er fondet likevel ned 5,7 prosent, mens referansen har falt 7,7 prosent.Det siste året er avkastningen 10,0 prosent, mot 2,4 prosent for referanseindeksen.Over tre år er snittavkastningen på 18,5 prosent per år, bittelitt svakere enn markedet.Kjøper norsk forsikringI løpet av februar ble Protector Forsikring og svenske Lagercrantz Group tatt inn i porteføljen.Forvalterne Robert Lie Olsen og Tony Fimreite viser til flere gode grunner.- Protector Forsikring er kostnadsleder, og selskapets kostnadsbase er 50 prosent lavere enn tilsvarende selskaper målt i driftskostnader mot premieinntekter. Selskapet har hatt en betydelig og lønnsom vekst. Fra 2006 og til i dag er den årlige omsetningsveksten 27 prosent, mens driftsresultatet har vokst med 28 prosent årlig, heter det.Duoen viser videre til at ledelsen og styret i selskapet eier hhv. 3,7 og 14,3 prosent av utestående aksjer, mens ekspansjonen i Storbritannia gir «overbevisende muligheter for ytterligere vekst».Inn i svensk teknologiLagercrantz Group er et svensk selskap som utvikler teknologiløsninger til en rekke industrier, og har ifølge forvalterne samme karakteristika som Addtech, et selskap Holberg Norden har i porteføljen allerede. - Konsernet består av en rekke mindre selskaper som hver for seg opererer innenfor en avgrenset nisje. Produktene selges kun «business to business». De har aktivitet i syv europeiske land, samt USA og Kina. Hvert enkeltselskap i konsernet er uavhengig, har høy frihet og er ledende markedsaktør innenfor sin nisje, forteller Lie Olsen og Fimreite.De viser videre til en egenkapitalavkastning på 19 prosent eller høyere i hvert år siden 2010, en omsetning som har steget 10 prosent årlig, samt brutto- og driftsmarginer som har vært stigende over tid. Driftsresultatet har vokst 33 prosent årlig fra 2009.Til sist legger duoen vekt på at styreleder Anders Börjesson og styremedlem Tom Hedelius er store på eiersiden, slik de er det i Addtech.Favoritt fikk milliardkontraktPå salgssiden gikk Lie Olsen og Fimreite ikke helt ut av noen aksjer i februar.De fem største postene i Holberg Norden er (per 29/2) Novo Nordisk (7,5 prosent), Hennes&Mauritz (7,3 prosent), Hoist Finance (6,0 prosent), Subsea 7 (6,0 prosent) og Nordea (5,1 prosent).Fondet kunne altså glede seg over en milliardkontrakt til Subsea 7 i Egypt i løpet av måneden.- Kontrakten er den største for selskapet siden februar 2013, og illustrerer at det fortsatt er noe «mat» for oljeserviceselskapene der ute, skriver Holberg.Rokerer på lagetDet Bergen-baserte forvaltningsselskapet melder dessuten om noen rokeringer i teamet.- Vi ønsker nå i enda større grad å utnytte synergieffektene mellom vår norske og nordiske forvaltning med en felles metodikk i bunn. Det etableres derfor et felles forvalterteam for Holberg Norge og Holberg Norden bestående av Robert Lie Olsen og Tony Fimreite. Hogne Tyssøy vil, med sin unike og brede kompetanse, bidra i Norden-teamet i en overgangsperiode, heter det.Samtidig styrker Holberg satsingen på sitt globale sjømatfond, Holberg Triton.- Satsingen skjer ved at Tyssøy fremover vil bruke mer av sin kapasitet inn mot dette fondet, sammen med vårt «fiskeorakel» Jann Molnes, skriver selskapet videre.Ambisjonen er ikke lav: å utvikle verdens ledende sjømatfond.


Les også