Snart 250 milliarder kroner i fripoliser

Idar Kreutzer. Foto: Scanpix

Finans Norge sier omfanget av fripoliser nærmer seg 250 milliarder kroner

De ber regjeringen sette ned et hurtigarbeidende utvalg for å se på hvordan polisene kan håndteres bedre.Administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge sier til Dagens Næringsliv at finansnæringen vil jobbe for at det opprettes individuelle pensjonskontoer i likhet med det danske systemet, hvis det er det partene i arbeidslivet ønsker. Det vil også kunne løse problemet med den store andelen fripoliser.– Det er til enhver tid 500.000 nordmenn mellom jobber. Det er bra at det er god omstilling i arbeidslivet, men konsekvensen er at de ansatte får en skog av fripoliser og pensjonskapitalbevis. Flere og flere kommer til å ha store deler av pensjonspengene sine der, sier han.Finansnæringen har lenge bedt myndighetene om å lempe på kapitalkravene for fripoliser, slik at det blir slutt på å måtte gi en årlig rentegaranti, bare en sluttgaranti.Finansdepartementet og Finanstilsynet ønsker ikke at det skal tas noen risiko med pensjonspenger, og argumentet for å forlange årlig rentegaranti, har vært at da kan fripolisene flyttes mellom selskapene. (©NTB)