Hovedindeksen steg 0,9 prosent sist uke, fra 585,03 til 590,28Den siste måneden har hovedindeksen da steget 6,4 prosent. Siden nyttår har indeksen likevel falt 3,3 prosent og de siste 12 månedene har den falt 3,5 prosent. Det var ikke mye som endret seg i løpet av uken, men 200-dagers glidende gjennomsnitt ble brutt igjen. Bruddet kom også på stigende omsetning og det kan signalisere videre oppgang mot 600, 610 og 615, som også er potensialet fra den omvendte HS-formasjonen med halslinje på 565-nivået.RSI har ikke helt bekreftet bruddet på den fallende trendlinjen enda, men det kan være i ferd med å skje. I så fall kan det støtte en videre oppgang mot de nevnte nivåene. Og fortsetter oppgangen mandag kan mye være gjort.Ved korreksjon er det teknisk støtte på 585- og 575-nivået, men skulle hovedindeksen falle gjennom disse, og forsette ned under 565-nivået igjen, og RSI samtidig faller under 50-nivået, kan også det positive bildet raskt endre seg. Det er ikke gitt at hovedindeksen skal fortsette opp, opp og opp. Og selv om det skulle komme en oppgang mot 600 - 610 skal vi heller ikke glemme at den tre år lange oppgangstrenden er blitt brutt, og at det kan være i ferd med å utvikles en fallene trend.