SpareBank 1 Nord-Norge følger opp Norges Banks rentekutt og setter ned renten.- Vi skal alltid være konkurransedyktige, også på pris. Vi kan allerede nå si at vi kommer til å sette ned renten, sier banksjef Jan-Frode Janson ifølge en pressemelding.Detaljene rundt rentekuttet er foreløpig ikke klare. Dette vil banken komme tilbake til. Samtidig påpeker Janson at rekordlave renter ikke nødvendigvis bare er positivt.- Vi skal være oppmerksomme på at en styringsrente på 0,5 prosent er et negativt signal for norsk økonomi. Vi anbefaler ikke kundene våre å bruke rentepengene til økt forbruk, sier han videre.