Tapte millioner på valutalån

Foto: Scanpix

Hyttekjøpet ble finansiert med valutalån. Det ble en svært kostbar affære.

DN skriver onsdag om to Nordea-kunder som kjøpte fritidsbolig i Provence i Frankrike. De inngikk en avtale med banken om et lån i sveitserfranc. Da lånet ble inngått var de Private Banking-kunder i Nordea, et eksklusivt rådgivningskonsept for privatpersoner med høy formue. Nå har de to klaget banken inn for Finansklagenemda for mangelfull rådgivning.Lånet hadde en opprinnelig ramme på 2,5 millioner kroner og var sikret med pant i kundenes bolig i Norge. Da lånet ble innfridd i fjor hadde det økt til 3,95 millioner kroner. Avisen skriver at valutatapet endte på nærmere 2,1 millioner.Lånet økte med 300.000 kroner i året som følge av den sterke utviklingen for den sveitsiske valutaen.Finansklagenemnda ga ikke kundene medhold i sin klage. Det heter at klagerne gjennom lånetilsagnet ble gjort «uttrykkelig oppmerksom på den økte risikoen som følger med opptak i lån i utenlandsk valuta, og at lånet kan bli dyrere enn det opprinnelige lånebeløpet. Dette står med uthevet skrift, samtidig som det er understreket».– Vi er enig med Finansklagenemdas beslutning om at Nordea uttrykkelig har informert om valutarisikoen i denne saken og at vi ikke har forsømt våre plikter ved å tilby lån i fremmed valuta, skriver kommunikasjonsdirektør Unni Strømstad i en e-post til DN.