10 stjernefond - og seks som går på stjernesmell

Fondsanalytikerne i Morningstar avslører sine 10 favoritter blant norske aksjefond.

Andreas Berdal Lorentzen. Foto: Thomas Hilmersen, Finansavisen.

Fondsanalytikerne i Morningstar har sluppet sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av mars.10 fond har fått toppkarakter (fem stjerner av fem mulige)

 • Alfred Berg Gambak (forvalter: Leif Eriksrød)
 • Arctic Norwegian Equities A (forvalter: Albert Collett)
 • Arctic Norwegian Equities B (forvalter: Albert Collett)
 • Arctic Norwegian Equities I (forvalter: Albert Collett)
 • Forte Trønder (forvalter: Jomar Kilnes)
 • Handelsbanken Norge (forvalter: Christian Dahl)
 • Pareto Investment Fund A (forvalter: Tore Været)
 • Pareto Investment Fund B (forvalter: Tore Været)
 • Pareto Investment Fund C (forvalter: Tore Været)
 • Storebrand Vekst (forvalter: Andreas Berdal Lorentzen)
I løpet av den siste måneden har Forte Trønder blitt oppgradert fra en 4-er.Av disse ti gjorde Storebrand Vekst det best i mars, med en avkastning på 6,6 prosent.Nærmest fulgte Pareto-fondene og Forte Trønder, alle mellom tre og fire prosent.Så langt i år har Forte Trønder gjort det klart best, etter en oppgang på 8,6 prosent.De øvrige ni fondene er alle i minus. Storebrand Vekst har falt minst, med 1,5 prosent.Seks fond har fått bunnkarakter (én stjerne)
 • Carnegie Norge Indeks (forvalter: Pernille Skarstein Christensen)
 • Holberg Norge (forvaltere: Robert Lie Olsen, Tony Fimreite)
 • Landkreditt Norge (forvaltere: Dagfinn Hopsdal, Sigurd Klev)
 • Odin Norge B (forvaltere: Rune Selmar, Thomas Nielsen)
 • Odin Norge C (forvaltere: Rune Selmar, Thomas Nielsen)
 • Swedbank SMB (forvalter: Tor Vinje)
I løpet av den siste måneden har Carnegie Norge Indeks og Odin Norge blitt nedgradert fra en 2-er.Swedbank SMB var klart sprekest av disse i mars, med en avkastning på 9,7 prosent.Nærmest fulgte Holberg Norge, som la på seg 2,6 prosent.Sistnevnte har klart seg best av disse så langt i år, og er ned bare 0,2 prosent.Til tross for oppgangen i mars, ser vi at Swedbank SMB fortsatt er ned 10,8 prosent hittil i 2016.Hvor kommer stjernene fra?Kort fortalt er Morningstar Rating en objektiv måte å sammenligne historiske resultater på. Faktorer som avgjør hvordan fondene gjør det er:
  AvkastningRisiko (med fokus på nedsiderisiko)KostnaderTidshorisont (3, 5 og 10 år, sammenfattes i en "overall rating", som er den du får her ratingen er et vektet gjennomsnitt av de tre periodene)
- Vi gjennomfører en risikojustering som fokuserer på nedsiderisikoen, samt at avkastningstallene blir justert for kjøps- og salgshonorarer. De 10 prosent med best risikojustert avkastning får 5 stjerner, mens de 22,5 prosent neste får 4 stjerner.- Videre får de 35 prosent neste 3 stjerner, de 22,5 prosent neste 2 stjerner, mens de 10 prosent dårligste får 1 stjerne, forklarer fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar.Rangeringen gjennomføres som nevnt over tre perioder: 3, 5 og 10 år.- "Overall rating" er et vektet gjennomsnitt av disse tre periodene, avslutter Furuseth.Mer om Morningstars stjerner finner du her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker