Brevet du fikk fra DNB kan ødelegge for deg!

Brevet som DNB sendte ut til eiere av postkasseselskaper om muligheten for å søke skatteamnesti, kan føre til at amnestiet bortfaller.

AFP/ Anthony Dehez
Personlig økonomi

Brevet kan ha vært ødeleggende for kundene, skriver Dagens Næringsliv.– Betingelsen for frivillig retting er at man kommer frivillig til skattemyndighetene. På generelt grunnlag kan vi si at når vi er kjent med at skattyter er blitt advart om medieoppslag, så vil det påvirke vår vurdering av om skattyter kommer frivillig eller ikke, sier Jan Magnus, direktør i skatteetatens rettsavdeling.Aftenposten har skrevet om hvordan DNB i Luxembourg kort tid før de siste dagers avsløringer sendte brev til eierne av postkasseselskaper og fortalte om skatteamnesti – såkalt frivillig retting. Amnestiet går ut på at skattytere som frivillig oppgir opplysninger om tidligere inntekt eller formue, kan slippe straff i form av tilleggsskatt.Muligheten for skatteamnesti har eksistert i mange år, men ble først tatt aktivt i bruk i 2007. (©NTB)

dnb
panama papers
Nyheter
Politikk
Personlig økonomi