Delphi på fisketur igjen

Øyvind Fjell fortsetter å levere meravkastning til andelseierne i Delphi Nordic.I mars steg fondet 1,7 prosent, mens referanseindeksen VINX Benchmark Cap var opp 1,4 prosent.Så langt i år er fasiten likevel negativ med 4,4 prosent. Men referansen har falt 6,4 prosent.Delphi Nordic steg i fjor 45,6 prosent, mer enn det dobbelte av referanseindeksen.Det siste året leder Fjell med 20,4 vs. minus 0,2 prosent avkastning.De siste tre årene har Delphi Nordic steget i snitt 35,5 prosent per år, mot 19,1 prosent for referansen.Avkastningen (annualisert) er for øvrig godt over referanseindeksen over både fem og ti år.Fjell har forvaltet fondet siden 1. januar 2007.- Få kjøpskandidaterI sin mars-oppsummering innleder han med å påpeke den positive utviklingen på de nordiske børsene gjennom mars.- Målt mot de globale aksjemarkedene, var utviklingen likevel beskjeden. På geografisk nivå var det relativt små forskjeller landene imellom, mens det på sektornivå var noe større forskjeller. Telekom og forsyningsvarer var de sterkeste sektorene, helse og teknologi de svakeste - uten at vi legger for mye i det på kort sikt, skriver Fjell.Han karakteriserer børsåret 2016 så langt som krevende for en aksjeplukker.- Vi finner få klare kjøpskandidater i et marked med relativt avdempet global vekst og med selskapenes verdsettelser der de nå befinner seg. Kombinert med en relativt høy volatilitet, har vi derfor økt kontantposisjonen noe i fondet, kan forvalteren fortelle.Solaksje lyste oppPå selskapsnivå var utviklingen ifølge Fjell relativt ensartet i mars, med få store avvik i positiv eller negativ retning.- Elekta (svensk selskap, leverer for eksempel systemer for kreftbehandling, journ. anm) var et unntak, da selskapet falt nesten 20 prosent i perioden, etter å ha rapportert svake kvartalstall og en svakere ordreinngang enn ventet. Vi ble like overrasket over dette som markedet tilsynelatende ble, men fortsetter å like caset, skriver Fjell.- Selskapet har en ny og spennende produktsykel fra 2017, samtidig som det finnes mye å gjøre på kostnadssiden. Forventningene til selskapet ser på kort sikt likevel litt høye ut, og vi har derfor redusert eksponeringen noe, fortsetter han.På den positive siden trekker Fjell frem Scatec Solar, som steg 14 prosent i mars, og dermed «gjorde bot» for en svak start på året.Sulten på mer laksI løpet av måneden kvittet fondet seg med sin relativt beskjedne posisjon i Norsk Hydro.- Vi opplever at aksjen har tatt ut mye av sitt potensial på kort sikt. Tilbudssiden i aluminium ser ut til å være ganske dynamisk, og da ser vi ikke noe stort oppsidepotensial i aluminiumsprisen fremover, forklarer Fjell.Av nyheter i porteføljen har han tatt inn nok en lakseaksje.- Lerøy Seafood utgjør sammen med Marine Harvest og Bakkafrost våre spill på en meget sterk prissykel innenfor oppdrett. Selskapene begynner nå å få en størrelse som gjør de interessante også for investorer utenfor Norge, noe som reflekteres i økende likviditet og høyere verdsettelse.- På kort sikt har aksjene gått mye, men vi er ikke spesielt høyderedde i noen av disse, avslutter Fjell.De fem største postene i Delphi Nordic er (per 31/3) Novo Nordisk (8,70 prosent), Genmab (7,96 prosent), Vestas Wind Systems (5,72 prosent), Pandora (5,25 prosent) og Svenska Cellulosa (4,20 prosent).Statoil er den eneste norske aksjen blant fondets topp 10-investeringer. 2,73 prosent av midlene er investert i oljegiganten, noe som holder til akkurat en 10. plass.Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også