Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av april.Den siste måneden har seks fond blitt oppgradert, og åtte fond nedgradert.
Oppgradert
 • Swedbank Generator: fra 4-er til 5-er (forvalter: Martin Mølsæter)
 • Swedbank Aksjer Norge Kl. II: fra 2-er til 3-er (forvalter: Martin Mølsæter)
 • DNB Norge Selektiv (II): fra 2-er til 3-er (forvaltere: Thomas Vogt, Dag Hammer, Odd Einar Lillebostad)
 • Danske Invest Norge Vekst: fra 2-er til 3-er (forvaltere: Lars Erik Moen)
 • Swedbank SMB: fra 1-er til 2-er (forvalter: Tor Vinje)
 • Odin Norge B: fra 1-er til 2-er (forvaltere: Rune Selmar, Thomas Nielsen)
Nedgradert
 • Pareto Aksje Norge B: fra 2-er til 1-er (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)
 • Alfred Berg Indeks I: fra 3-er til 2-er (forvalter: Petter Tusvik)
 • DNB Norge: fra 3-er til 2-er (forvaltere: Thomas Vogt, Dag Hammer, Odd Einar Lillebostad)
 • KLP AksjeNorge Indeks: fra 3-er til 2-er 
 • Storebrand Verdi: fra 3-er til 2-er (forvalter: Alf Inge Gjerde)
 • Nordea Norge Pluss: fra 4-er til 3-er (forvaltere: Jon Fredrik Hille-Walle, Jakob Vossgård)
 • Arctic Norwegian Equities A: fra 5-er til 4-er (forvalter: Albert Collett)
 • Arctic Norwegian Equities B: fra 5-er til 4-er (forvalter: Albert Collett)
Les også: Ni stjernefond - og fem som går på en stjernesmell
 • Avkastning
 • Risiko (med fokus på nedsiderisiko)
 • Kostnader
 • Tidshorisont (3, 5 og 10 år, sammenfattes i en "overall rating", som er den du får her ratingen er et vektet gjennomsnitt av de tre periodene)
Mer om Morningstars stjerne-utdelinger finner du her.
Swedbank Generator gjorde det klart best av disse i april, med en oppgang på 15,5 prosent.Martin Mølsæters andre fond på listen, Swedbank Aksjer Norge Kl. II, var opp 10,9 prosent.Så langt i år topper Danske Invest Norge Vekst, med 6,8 prosent avkastning.Etter sin fantommåned i april er Swedbank Generator opp drøyt 5,5 prosent hittil i år. Av disse åtte klarte DNB Norge seg best i april, med 5,2 avkastning.Nærmest fulgte KLPs indeksfond, med sin oppgang på 4,9 prosent.Så langt i år har Pareto Aksje Norge B vært best, på pluss 2,7 prosent. Nærmest følger Storebrand Verdi, som har steget 1,6 prosent.Hvor kommer stjernene fra?Kort fortalt er Morningstar Rating en objektiv måte å sammenligne historiske resultater på. Faktorer som avgjør hvordan fondene gjør det er: - Vi gjennomfører en risikojustering som fokuserer på nedsiderisikoen, samt at avkastningstallene blir justert for kjøps- og salgshonorarer. De 10 prosent med best risikojustert avkastning får 5 stjerner, mens de 22,5 prosent neste får 4 stjerner.- Videre får de 35 prosent neste 3 stjerner, de 22,5 prosent neste 2 stjerner, mens de 10 prosent dårligste får 1 stjerne, forklarer fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar.Rangeringen gjennomføres som nevnt over tre perioder: 3, 5 og 10 år.- "Overall rating" er et vektet gjennomsnitt av disse tre periodene, avslutter Furuseth.