Fra 62 års alder får du som er født etter 1963 ikke lenger godskrevet alderspensjon som om du hadde jobbet helt frem til 67 - slik reglene fortsatt er for dem som har gammel opptjeningsmodell i folketrygden, skriver Dagbladet.- De som går på ny opptjeningsmodell får riktignok uføretrygd utbetalt til 67 år, men selve alderspensjonen beregnes som om man hadde sluttet å jobbe ved 62 års alder, sier Alexandra Plahte, uavhengig pensjonsrådgiver i Gabler, Steenberg & Plahte. Med lønn på 560 000 kroner betyr manglende opptjening i perioden 62-67 år en halv million lavere pensjonsholdning enn man ellers ville fått (18,1 prosent av 560 000 x 5 år), viser Plathes beregninger. - Jeg tror ikke mange er klar over hvordan de som blir uføre egentlig kommer ut den dagen de blir alderspensjonister, sier Alexandra Plahte. Levealdersjusteringen slår mer gunstig ut for dem som går over fra uføretrygd til alderspensjon etter som de bare får halvparten av levealdersjusteringen de ellers ville fått, fastslår Plathe.