Holberg inn i Axactor og Nordnet

Bergenserne fortsetter ryddesalget.

Holbergs norske aksjefond Holberg Norge steg 4,6 prosent i april.Referanseindeksen Oslo Børs Fondsindeks steg 4,9 prosent i løpet av måneden.Så langt i år er fondet opp 4,4 prosent, mens referansen har steget 5,5 prosent.Det siste året er avkastningen minus 2,6 prosent, mot pluss 0,6 prosent for referanseindeksen.Over tre år er snittavkastningen på 7,9 prosent per år, mens markedet er opp 8,6 prosent.Inn i AxactorI løpet av april ble Axactor tatt inn i porteføljen. Selskapets forretningsområder er gjeldsinndrivelse og kjøp av gjeldsporteføljer.- Per i dag har de aktiviteter i Spania og Norge, men ambisjonen er pan-europeisk, skriver forvalterne Robert Lie Olsen og Tony Fimreite.Duoen viser til at de finansielle utfordringene blant europeiske banker har åpnet opp et stort marked for gjeldsinvestorer.- Driften er kostnadseffektiv og lederteamet er erfarent og godt insentivert. Flere av de ledende ansatte har fortid fra sentrale posisjoner i Lindorff og nøkkelpersonene er betydelige aksjonærer i selskapet. Med lave faste kostnader og disiplinert prising ved kjøp av gjeldsporteføljer bør kontantstrømmen og resultatene bli gode. Potensialet er betydelig, skriver de to videre.Ut av kvartettPå salgssiden gikk Lie Olsen og Fimreite i april ut av Skandiabanken, SpectralMedicals, HofsethBiocare og Havfisk. Fondet fortsatte dermed ryddesalget, og i tillegg til Axactor gikk pengene til å vekte opp posisjonene i de eksisterende porteføljeselskapene.De fem største av i alt 27 poster i Holberg Norge er (per 30/4) Subsea 7 (8,7 prosent), DNB (7,6 prosent), Yara (7,6 prosent), Europris (5,8 prosent) og Borregaard (5,0 prosent).Lie Olsen og Fimreite har også ansvaret Holbergs nordiske aksjefond, Holberg Norden.Her ble fasiten en nedgang på 0,1 prosent, mens referanseindeksen VINX Benchmark Cap falt 0,6 prosent.Så langt i år har fondet falt 2,4 prosent, mot minus 7,0 prosent for referansen.Det siste året er avkastningen oppe i 8,7 prosent, som er 2,6 prosentpoeng bedre enn markedet.De siste tre årene er fondet også foran, med 18,7 vs. 18,0 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.Inn i NordnetI løpet av april kjøpte fondet seg inn i Nordnet, Nordens største nettmegler av verdipapirer, med over 500.000 aktive kunder.I tillegg til handel av verdipapirer tilbyr Nordnet i Sverige forbrukslån i størrelsen 20-400.000 svenske kroner.Forvalterne fremhever den kapitallette modellen og den høye, lønnsomme veksten som de fremste kjøpsargumentene. Over tid har selskapet generert en egenkapitalavkastning på over 20 prosent.- Nordnet har i gjennomsnitt hatt en årlig resultatvekst per aksje på 23 prosent siden 2003, mens årlig resultatvekst per aksje har vært 24 prosent de siste tre årene, skriver Lie Olsen og Fimreite.Duoen peker også på at selskapet har generert høy lønnsomhet på sin bankvirksomhet innenfor utlån av forbrukslån, med en utlånsvekst på 12 prosent i 2014 og 2015.- Handel med verdipapirer har fortsatt stort potensial for vekst. I Sverige er deres markedsandel kun 3,2 prosent, heter det i april-oppsummeringen.De fem største av i alt 30 poster i Holberg Norden er (per 30/4) Hennes & Mauritz (7,8 prosent), Subsea 7 (7,4 prosent), Hoist Finance (6,3 prosent), Novo Nordisk (6,0 prosent), og Kungsleden (5,7 prosent).