Fondsanalytikerne i Morningstar har sluppet sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av april.
Ni fond har fått toppkarakter (fem stjerner av fem mulige)
 • Alfred Berg Gambak (forvalter: Leif Eriksrød)
 • Arctic Norwegian Equities I (forvalter: Albert Collett)
 • Forte Trønder (forvalter: Jomar Kilnes)
 • Handelsbanken Norge (forvalter: Christian Dahl)
 • Pareto Investment Fund A (forvalter: Tore Været)
 • Pareto Investment Fund B (forvalter: Tore Været)
 • Pareto Investment Fund C (forvalter: Tore Været)
 • Storebrand Vekst (forvalter: Andreas Berdal Lorentzen)
 • Swedbank Generator (forvalter: Martin Mølsæter)
Fem fond har fått bunnkarakter (én stjerne)
 • Carnegie Norge Indeks (forvalter: Pernille Skarstein Christensen)
 • Holberg Norge (forvaltere: Robert Lie Olsen, Tony Fimreite)
 • Landkreditt Norge (forvaltere: Dagfinn Hopsdal, Sigurd Klev)
 • Odin Norge C (forvaltere: Rune Selmar, Thomas Nielsen)
 • Pareto Aksje Norge B (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)
 • Avkastning
 • Risiko (med fokus på nedsiderisiko)
 • Kostnader
 • Tidshorisont (3, 5 og 10 år, sammenfattes i en "overall rating", som er den du får her ratingen er et vektet gjennomsnitt av de tre periodene)
Mer om Morningstars stjerner finner du her.
I løpet av den siste måneden har Swedbank Generator blitt oppgradert fra en 4-er.Swedbank-fondet var også det klart sprekeste av disse ni i mars, med hele 15,5 prosent avkastning.Nærmest fulgte Storebrand Vekst og Handelsbanken Norge på hhv. 9,0 og 7,3 prosent.Så langt i år har Forte Trønder gjort det klart best, med en oppgang på 13,7 prosent.Storebrand Vekst følger nærmest også her, med sine 7,3 prosent avkastning. I løpet av den siste måneden har Pareto Aksje Norge B blitt nedgradert fra en 2-er, mens Odin Norge B og Swedbank SMB ble oppgradert til en 2-er.Carnegies indeksfond gjorde det best av disse i april, med en avkastning på 5,4 prosent.Nærmest fulgte Holberg Norge, som la på seg 4,6 prosent.Hittil i år har sistnevnte klart seg best, med sin oppgang på 4,4 prosent.Pareto Aksje Norge B kommer nærmest med 2,7 prosent avkastning.Hvor kommer stjernene fra?Kort fortalt er Morningstar Rating en objektiv måte å sammenligne historiske resultater på. Faktorer som avgjør hvordan fondene gjør det er: - Vi gjennomfører en risikojustering som fokuserer på nedsiderisikoen, samt at avkastningstallene blir justert for kjøps- og salgshonorarer. De 10 prosent med best risikojustert avkastning får 5 stjerner, mens de 22,5 prosent neste får 4 stjerner.- Videre får de 35 prosent neste 3 stjerner, de 22,5 prosent neste 2 stjerner, mens de 10 prosent dårligste får 1 stjerne, forklarer fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar.Rangeringen gjennomføres som nevnt over tre perioder: 3, 5 og 10 år.- "Overall rating" er et vektet gjennomsnitt av disse tre periodene, avslutter Furuseth.