- Jeg synes det er påfallende at både organiserte arbeidstakere og tillitsvalgte har så lite kunnskap om hvordan AFP fungerer, sier Birger Myhr, daglig leder i Pensjonseksperten til Dagbladet.Problemet med AFP er at regelverket preges av såkalte terskeleffekter. Dette gjør at mange går i pensjonsfella. - Du har en definert grense, og hvis du så vidt er på den ene siden, oppfyller du vilkårene og får hele pensjonen du er berettiget til. Er du rett på andre siden av grensa, mister du alt. I det gamle pensjonssystemet var det mange terskeleffekter, og målet var å fjerne disse. Men i AFP-ordningen er tersklene blitt enda større enn før. Hvis du for eksempel er én dag for mye sykmeldt eller begynner i jobb én dag for sent, glipper hele AFP som kan være verdt inntil 2 millioner kroner.
Dette bør du vite om AFP:
- Sørg for å ha søkt om AFP før du sier opp eller aksepterer sluttavtale i bedriften.- Ikke motta ekstra penger eller pensjoner fra arbeidsgiver, heller ikke tidligere arbeidsgiver de siste tre årene før du fyller 62 år.- Fra du fyller 55 år må du være bevisst ditt arbeidsforhold. Du må være omfattet av AFP i minst sju av de siste ni årene før du fyller 62 år. Blir du syk, har permisjon eller jobber hos andre enn den arbeidsgiveren som betaler deg lønn i denne perioden, står du i fare for å miste retten.- Reglene kan endre seg. Det er reglene som gjelder på tidspunktet du tar ut AFP som gjelder.- Du må ikke slutte den måneden du fyller 62 år. - Du må jobbe et sted med tariffavtale, for å kunne regne med AFP.