Fondsanalytikerne i Morningstar er ute med sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av mai.Den siste måneden har syv fond blitt oppgradert, og fire fond nedgradert.
OppgradertNedgradert
  • DNB SMB: fra 2-er til 1-er (forvalter: Dag Hammer)
  • Pareto Aksje Norge A: fra 2-er til 1-er (forvaltere: Einar Løvoll, Torbjørn Frønningen, Besim Zekiri, Emil Bull)
  • Swedbank SMB: fra 2-er til 1-er (forvalter: Tor Vinje)
  • Swedbank Generator: Fra 5-er til 4-er (forvalter: Martin Mølsæter)
  • Avkastning
  • Risiko (med fokus på nedsiderisiko)
  • Kostnader
  • Tidshorisont (3, 5 og 10 år, sammenfattes i en "overall rating", som er den du får her ratingen er et vektet gjennomsnitt av de tre periodene)
Mer om Morningstars stjerne-utdelinger finner du her.
Arctic Norwegian Equities B: fra 4-er til 5-er (forvalter: Albert Collett)Eika Norge: fra 3-er til 4-er (forvalter: Knut Gjellestad)Alfred Berg Indeks I: fra 2-er til 3-er (forvalter: Petter Tusvik)KLP AksjeNorge Indeks: fra 2-er til 3-er (forvaltere: Kristoffer Sundnes, Magne Valen-Sendstad, Joakim Embu)Swedbank Aksjer Norge Kl. I: fra 2-er til 3-er (forvalter: Martin Mølsæter)Carnegie Norge Indeks: fra 1-er til 2-er (forvalter: Pernille Skarstein Christensen)Landkreditt Norge: fra 1-er til 2-er (forvalter: Dagfinn Hopsdal, Sigurd Klev)Landkreditt Norge gjorde det best av disse i mai, med en oppgang på 2,5 prosent.Så langt i år topper Eika Norge, med 3,5 prosent avkastning. Av disse fire klarte DNB SMB seg best i mai, med 2,3 prosent avkastning.Så langt i år har Swedbank Generator vært best, på pluss 6,5 prosent.Hvor kommer stjernene fra?Kort fortalt er Morningstar Rating en objektiv måte å sammenligne historiske resultater på. Faktorer som avgjør hvordan fondene gjør det er: - Vi gjennomfører en risikojustering som fokuserer på nedsiderisikoen, samt at avkastningstallene blir justert for kjøps- og salgshonorarer. De 10 prosent med best risikojustert avkastning får 5 stjerner, mens de 22,5 prosent neste får 4 stjerner.- Videre får de 35 prosent neste 3 stjerner, de 22,5 prosent neste 2 stjerner, mens de 10 prosent dårligste får 1 stjerne, forklarer fondsanalytiker Thomas Furuseth i Morningstar.Rangeringen gjennomføres som nevnt over tre perioder: 3, 5 og 10 år.- "Overall rating" er et vektet gjennomsnitt av disse tre periodene, avslutter Furuseth.