Går fra ytelsespensjon til hybridpensjon

Hybridpensjon, som sikrer lik pensjonsutbetaling for kvinner og menn, blir stadig mer populært.

Foto: Scanpix

Et ønske om større forutsigbarhet for pensjonskostnadene er i ferd med å gi hybridpensjon fotfeste i markedet. SINTEF er en av de første virksomhetene som har valgt å gå fra ytelsespensjon til hybridpensjon, med SpareBank 1 som leverandør.Pensjonsavtalen har en årlig premieverdi på om lag 120 millioner kroner, og omfatter til sammen 1.500 ansatte og fire juridiske enheter i SINTEF. - Flere virksomheter med ytelsespensjon har begynt å se på alternative ordninger, og det er stor nysgjerrighet rundt hybridpensjon. Avtalen med SINTEF er en bekreftelse på at vår satsing på hybridpensjon er strategisk riktig. Dette åpner markedet for oss, sier Turid Grotmoll, administrerende direktør i SpareBank 1 Forsikring, i en pressemelding. Det er først og fremst virksomheter, organisasjoner, stiftelser og offentlige foretak med ytelsespensjon som etterspør hybridpensjon, blant annet fordi det er rimeligere og mer forutsigbart kostnadsmessig enn ytelsespensjon. Den typiske hybridpensjonskunden har høye sparepremier og høy kompetanse om pensjon. - SINTEF har med avtalen redusert kostnadene betydelig og fått økt forutsigbarhet samtidig som de ansatte har oppnådd livsvarig utbetaling, at arbeidsgiver betaler administrasjonspremie og høyere innskudd for kvinner, sier visekonsernsjef Reidar Bye i SINTEF. - For SINTEF var det avgjørende at vår hybridavtale ikke garanterer avkastning, men gir avkastning ut fra investeringsvalg. Sparebank1 vant denne avtalen i skarp konkurranse, og vi ønsker at leverandørene av hybridpensjon lykkes med å utvikle og etablere det nye produktet i markedet, sier Bye.Hybridpensjon sikrer lik pensjonsutbetaling for kvinner og menn.