Aksjer er inn, renter litt ut

«Alle» ville ha aksjefond i august.

Publisert 19. sep. 2016 kl. 12.50
Oppdatert 19. sep. 2016 klokken 13.02
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 330 ord
Tall fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) viser mandag at det i august ble nettotegnet andeler i verdipapirfond for 4.515 millioner kroner.Forvaltningskapitalen for alle typer verdipapirfond sto ved utgangen av måneden i 957,6 milliarder kroner.1,3 milliarder inn i aksjerAksjefond opplevde en nettotegning på 1.343 millioner, mens rentefond ble nettotegnet for 2.999 millioner kroner.Blant rentefondene ble pengemarkedsfond nettotegnet for 899 millioner, obligasjonsfond for 720 millioner, mens «andre rentefond» ble nettotegnet for 1.380 millioner kroner.«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.Kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond» ble nettotegnet for hhv. 153 og 20 millioner kroner.Sparer til pensjonenBryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 606 millioner kroner i august.Da holder vi «pensjonsmidler med fondsvalg» utenfor. Her ble resultatet en nettotegning på 929 millioner kroner i måneden.«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Hittil i år er nettotegningen på 9.324 millioner kroner i slike produkter. 3.128 millioner har blitt plassert i aksjefond. 5.766 millioner i rentefond, mens 412 og 18 millioner har gått inn i hhv. kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond».Siden VFF startet målingene i 2013 har den totale forvaltningskapitalen i denne kategorien vokst fra 57 til nærmere 118 milliarder kroner.Til slutt tegnet norske institusjoner verdipapirfond for netto 2.876 millioner kroner i august, mens utenlandske kunder tegnet for netto 103 millioner kroner.Private aksjekjøpSer vi på aksjefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), nettotegnet norske personkunder for 522 millioner kroner i august.For pensjonsmidler ble fasiten en nettotegning på 283 millioner kroner.Norske institusjonskunder (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) nettotegnet aksjefond for 367 millioner kroner, mens utenlandske kunder tegnet for netto 171 millioner kroner.Utlendinger ned i renterSer vi på rentefond (pensjonsmidler fortsatt utenfor), innløste norske personkunder for netto 18 millioner kroner.Via pensjonsmidler nettotegnet kundegruppen for 657 millioner kroner.Norske institusjoner nettotegnet rentefond for 2.510 millioner, mens utenlandske kunder innløste for netto 151 millioner kroner.