– Vi har stor respekt for den innsatsen Forbrukerrådet legger ned på vegne av norske forbrukere, men i dette tilfellet er vi uenige i at andelseierne i fondene har noe krav. Fondene er forvaltet i tråd med investorinformasjonen og det DNB har lovet, påpeker informasjonsdirektør Even Westerveld i.Forbrukerrådet hevder at DNB har tatt 690 millioner kroner for mye betalt av kunder i tre aksjefond, og tok ut stevning mot finanskonsernet 21. juni i år. Onsdag leverte DNB sitt tilsvar til Oslo tingrett.Bakgrunnen for kravet på vegne av 180.000 kunder er en påstand om at fondene er solgt og markedsført som aktivt forvaltede. Beregninger utført av Finanstilsynet og Norges Handelshøyskole viser imidlertid at fondene har vært passivt forvaltet, såkalte indeksfond.DNB tilbakeviser at fondene i realiteten er såkalte skapindeksfond, og viser til at avkastningen i de aktive fondene har vært positiv for de aller fleste kundene. Bare åtte av kundene har dessuten klagd direkte til banken.For å gi Forbrukerrådet mulighet til å prøve saken har DNB likevel foreslått å gjennomføre såkalte pilotsøksmål. (©NTB)