Fra samme periode i fjor har det vært en nedgang på 2 prosentpoeng til 57 prosent i denne aldersgruppen som kombinerer jobb og pensjon.– Nedgangen har sammenheng med nedgangskonjunkturen de siste årene og den økende arbeidsledigheten blant seniorer. Antall arbeidsledige over 60 år økte med 20 prosent fra juni 2015 til juni 2016, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.Blant 62 år gamle alderspensjonister er det sju av ti som kombinerer pensjon og arbeid. Andelen synker til knapt fem av ti ved 66 år. I aldersgruppen 67-69 år er omtrent én av seks i arbeid.– Det er bekymringsfullt at færre jobber ved siden av alderspensjonen. Aldringen av befolkningen vil medføre at Norge vil mangle arbeidskraft på sikt, og høy sysselsetting blant seniorene er også nødvendig for å sikre bærekraften til pensjonssystemet framover, sier Lien.