Bolig: Utbygger krever 100.000 kroner av spekulantene

Opp mot 60 prosent av leilighetene som selges går til boligspekulanter.

HAS
Personlig økonomi

- Det har vært en eksplosjon i antallet salg av nye boliger i Oslo, men «sluttbrukersalget», altså de som selv skal bo der, er uforandret. Den store økningen skyldes langt mer aktive investorer, sier analysesjef Ragnar Eggen i Akershus Eiendom til Finansavisen.Funnene er at selv om boligbyggingen øker dramatisk i volum, er det ikke vanlige boligkjøpere som presser opp nivåene.- Vi har snakket med mange utbyggere i Oslo, og de sier at det jevnt over er 35 til 40 prosent investorkjøp i prosjekter som legges ut – noen sier til og med opp mot 60 prosent i tidlige faser. Det betyr at hele økningen i salgsvolum skyldes de som kjøper for å leie ut. Disse leilighetene står ikke ferdig før i 2018–2019, sier Eggen til Finansavisen.Det siste året har boligprisene i Oslo økt med 18 prosent, mens oppgangen på landsbasis har vært 10 prosent.Les også: Fikk nøkkelen i juni og solgte etter få uker: Gevinst 1,6 millionerMøller Eiendom bygger 325 leiligheter i Harbitzalleen på Skøyen i Oslo, og har nå solgt så godt som alle.- Vi ønsker å ha et mangfold av investorer, «young professionals», barnefamilier, enslige og eldre, og i det inngår utleieleiligheter. For oss er det positivt om noen kjøper for å leie ut, eller kjøper for at barn eller andre skal bruke leiligheten senere. De som spekulerer i å selge kontrakten videre før boligen ferdigstilles, bidrar ikke til dette mangfoldet, og disse prøver vi å begrense, sier Ola T. Gjørtz i Møller Eiendom til Finansavisen.Dette gjøres blant annet ved et administrasjonsgebyr på 100.000 kroner ved videresalg, at salget skal godkjennes av utbygger, samt at det stilles krav til at leiligheten må være bebodd innen seks måneder etter ferdigstillelse.

bolig
akershus eiendom
møller eiendom
Nyheter
Personlig økonomi