Fattigere i aksjefond - disse har falt mest i år

September spiste av formuen vår i aksjefond. Men Oslo Børs har vært et bra sted å være.

A trader reacts when he looks at his screens at the stock exchange in Frankfurt, Germany, Friday, June 24, 2016, when stock market plunged after Britain voted to leave the European Union. (Frank Rumpenhorst/dpa via AP) Frank Rumpenhorst

Norske personkunder hadde ved utgangen av september 181,5 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 107,2 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da falt 1.907 millioner kroner i løpet av måneden.Samtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening i går at norske personkunder nettotegnet aksjefond for 258 millioner kroner i september.Ned 2,2 milliarder i septemberI beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.Beholdningen falt altså med 1.907 millioner, etter en nettotegning på 258 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond fikk i september derfor et verdifall på 2.165 millioner kroner (1.907 + 258).Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk globale fond månedens største verdifall med 1.021 millioner kroner, mens nordiske fond falt 494 millioner kroner.Norske fond fikk derimot en verdistigning på 488 millioner kroner.Ned 2,5 milliarder i årLa oss gjøre den samme øvelsen på utviklingen hittil i år.Norske personkunders beholdning i aksjefond har falt 1.533 millioner kroner i løpet av årets ni første måneder.I samme periode ble aksjefond nettotegnet for 944 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså hatt et verdifall på 2.477 millioner kroner (1.533 + 944).Blant enkeltkategoriene har globale fond hatt det største verdifallet i perioden: 1.896 millioner kroner.Nordiske fond har falt 869 millioner kroner.Norske fond er også her et lyspunkt, med en verdistigning på 1.253 millioner kroner hittil i år.Pensjonsmidler utenforVi minner om at tallene over er eksklusive "pensjonsmidler med fondsvalg".Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).