Hovedoppgave: Kan bli verre av å gå til psykolog

Noen pasienter blir verre av psykoterapi. Men flere psykoterapeuter vet ikke om deres egne pasienter blir det, konkluderer psykolog Jørgen Flor.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Han har skrevet hovedoppgave om emnet ved profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU, skriver Gemini.no.– Psykoterapi er en effektiv behandling. Det er vist at den virker for mange, understreker Flor.Psykoterapi er spesielt effektivt for folk med milde eller middels tunge psykiske lidelser. Men for et mindretall kan behandlingen gjøre vondt verre.Hvor stort dette mindretallet egentlig er, er vanskelig å si, for resultatene fra de få undersøkelsene som er foretatt spriker kraftig.– Det er alt fra 3 til 15 prosent, sier Flor. I en studie hadde en terapeut 19 prosent gjennomsnittlig forverring, og i en annen studie ble 38 prosent av pasientene som mottok såkalt sorgterapi dårligere enn kontrollgruppen.Vet ikke– Det mest påfallende er ikke at noen pasienter blir dårligere etter behandling. Det mest påfallende er at terapeutene ikke vet hvor mange av deres egne pasienter som blir dårligere, sier Flor, som intervjuet ti terapeuter.– De aller fleste terapeutene sier de vet at dette skjer, men flere sier det ikke skjer med deres egne pasienter, eller at det skjer i svært liten grad, sier Flor til Gemini.no.En av årsakene kan være at pasienter som har avsluttet en behandling sjelden følges opp for å se hvordan det går.– Det finnes flere systemer for å sjekke med pasientene etterpå og få en tilbakemelding fra dem. Pasientene kan enkelt bli rådspurt for å se hvilken eventuell effekt behandlingen har hatt. Men dette skjer altså sjelden.Fungerer godtI studien går det fram at psykoterapi fungerer godt på omtrent hver tredje pasient. Dette er bedre enn resultatene for flere somatiske lidelser.Flor mener det er viktig å ta tak i de tilfellene der psykoterapi gjør vondt verre og identifisere årsakene til dem.– Det er viktig for å se hvordan ting kunne vært gjort annerledes, om noe kunne vært gjort for at saken fikk et annet utfall, sier han.Samtidig er altså Flor klar på at psykoterapi tross alt fungerer svært godt for veldig mange pasienter.– Disse pasientene slipper dessuten medisinering og eventuelle bivirkninger av dem. For denne gruppen av pasienter er psykoterapi den beste løsningen, sier han. (©NTB)

psykolog
Nyheter
Personlig økonomi