Nav-rapport: Flere velger kontantstøtte fremfor å jobbe

Regjeringens økning av kontantstøtten har vært negativ for kvinners sysselsetting, særlig for dem med innvandrerbakgrunn, viser en ny rapport fra Nav.

I rapporten, som legges fram fredag, analyserer Nav konsekvensene av at regjeringen i 2014 økte kontantstøtten til 6.000 kroner i måneden for ettåringer, skriver Dagsavisen.– I løpet av perioden gikk sysselsettingen opp både blant dem som mottar kontantstøtte og andre, men mindre for dem som mottok kontantstøtte, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.– Økningen i kontantstøtten har medført at flere velger kontantstøtte i stedet for å jobbe, sier han.«Hovedfunnet er at økningen i satsene for kontantstøtte har ført til at mødre med barn i kontantstøttealder jobber fem til seks prosentpoeng mindre enn hva de ville ha gjort uten satsøkningen», konkluderer rapporten. (©NTB)