Sentralbanksjefen vil bremse boligprisveksten

Sentralbanksjef Øystein Olsen følger nøye med på utviklingen i boligmarkedet.

Personlig økonomi

Det er Norges Banks plikt å «lene seg mot vinden» for å dempe boligprisveksten, slår Øystein Olsen fast.I det store og hele skal det mer til av overraskelser og nye data enn før for at Norges Bank skal svare med renteendringer. Men det er ett viktig unntak: Pengepolitikken vil måtte reagere mer på boligpris- og gjeldsvekst fremover.Ifølge Finansavisen var det det åpenbare budskapet fra sentralbanksjef Øystein Olsens innledning for Centre for Monetary Economics ved BI i går.En Norges Bank-studie viser at hvis en resesjon kommer etter en periode med sterk gjeldsvekst, så blir gjeninnhentingen svakere og mer langvarig. Å holde renten «for høy» for å unngå for sterk gjeldsvekst vil ha kortsiktige konsekvenser i form av svakere vekst og lavere inflasjon, skriver Finansavisen. Alternativet, å ikke «lene seg mot vinden» ved å holde en høy rente av hensyn til gjeld og boligpriser, kan derimot ha store konsekvenser i form av en dyp og langvarig nedtur.Derfor mener Olsen at en pengepolitikk som hindrer for sterk gjelds- og boligprisvekst også er den beste politikken for å sikre stabil inflasjon over lengre sikt.- I det siste har boligprisveksten tiltatt. Høy boligprisvekst kan føre til økt gjeldsopptak og gjøre husholdningene mer sårbare. Dette taler isolert for å holde renten noe høyere enn den ellers ville ha vært, sier Olsen til Finansavisen.- Bør man ta høyde for en lavere nøytral realrente også ved stresstesting for boliglån, der man vurderer om låntakeren tåler en renteoppgang?- Ja, i prinsippet. Vi er på vei med et høringssvar om innspillet fra Finanstilsynet, og jeg vil ikke foregripe dette, men stresstesten som kunder bør utsettes for, må ta høyde for noe mye mer enn normalrentenivået. Den må ta høyde for at den faktiske renten svinger rundt et normalrentenivå, og dermed kan komme mye høyere opp. Så langt har vi ikke ytret oss om vi bør revurdere dette nivået, sier Olsen til Finansavisen.

bolig
norges bank
øystein olsen
rente
Nyheter
Personlig økonomi