Sjo tviler på Orkla, men tror på fisk, bank og olje

- Kortsiktig støy var kjøpsmulighet, sier Jarle Sjo.

I desember i fjor ble det kjent at Jarle Sjo sluttet i Odin Forvaltning.Fra 1. mai i år har han jobbet som forvalter i DNB Asset Management.Sjo er ansvarlig forvalter for blant annet DNB Norge, der han også har med seg Odd Einar Lillebostad.Sjo-effekten?Og Sjos inntreden ser ut til å ha hatt en positiv effekt på avkastningen for DNB Norge.Fra å ligge 0,5-2,0 prosentpoeng bak referanseindeksen (Oslo Børs Fondsindeks) over ett, tre og fem år, ligger fondet etter ni måneder foran med god margin i 2016.I september steg fondet 1,45 prosent, mot referanseindeksens 1,26 prosent.Etter de første ni månedene har fondet dermed en avkastning på 5,36 prosent hittil i 2016, mot 3,02 prosent for referansen, viser en rapport Hegnar.no har fått tilgang til.Glapp litt i OrklaForvalterne skriver i rapporten at finans og defensiv konsum var de sterkeste sektorene i måneden, mens råmaterialer og telekom trakk ned.På selskapsnivå bidro Marine Harvest, Aker BP og Bakkafrost mest positivt til avkastningen, mens Telenor og Subsea 7 bidro mest negativt.Meravkastningen ble litt spolert av at Orkla - DNB Norges mest undervektede aksje i forhold til referanseindeksen - steg etter oppgraderingen fra et utenlandsk meglerhus.Hvorfor denne undervekten?- Orkla har gjort mye bra i det siste og viser gode resultater. Vi eier lite i selskapet fordi vi tror på økt konkurranse i markedet og er bekymret for hvilken effekt en sterkere krone vil ha. I tillegg er Orkla høyt priset i forhold til sammenlignbare selskaper og i forhold til historisk prising, sier Sjo til Hegnar.no.Opp i bank og fiskI løpet av måneden kjøpte Sjo og Lillebostad aksjer i Entra gjennom statens nedsalg. Duoen har blitt mer positive til bank, og har tatt Sparebank 1 SR-Bank inn i porteføljen.Hvorfor så positive til bank?- Historisk har bankaksjer bunnet ut når tapene er på sitt høyeste. Norske bankaksjer leverer gode resultater, til tross for krav om oppbygging av egenkapital og store tap på olje og oljeservice. Aksjene prises lavt både i forhold til inntjening og bokverdier, svarer Sjo.Fondet økte også i Marine Harvest i løpet av september.- Vi er positive til hele sektoren, men mener oppsiden er størst i Marine Harvest og Bakkafrost. Enkelte analytikere nedgraderte sine anbefalinger i september, og det førte til markant fall i aksjekursene. Vi benyttet oss av denne kortsiktige støyen til å øke vår posisjon, forklarer Sjo.Videre er Sjo og Lillebostad positive til olje fremover, og særlig Det norske og Subsea 7. De to er porteføljens mest overvektede aksjer sammenlignet med referanseindeksen.Øyner risiko på nedsidenGlobalt sett er veksten fortsatt svakere enn DNB Norge-duoen liker.- Men dersom ledende indikatorer fra OECD har rett vil vi kunne se at veksten nærmer seg trendvekst i 2017, skriver Sjo og Lillebostad i september-rapporten.Samtidig påpeker de at forventningene til ytterligere stimulanser fra sentralbankene har moderert i september.- Selskapenes resultatutvikling er fremdeles svak og vi tror at forventningene til selskapsresultatene kan komme ned nå som resultatsesongen nærmer seg. Vi tror risikoen for negative overraskelser er større enn det som er priset inn i markedet, og er derfor forberedt på mer uro på børsene fremover, avslutter DNB Norge-forvalterne.De mest overvektede aksjene i DNB Norge-porteføljen er (per 30/9) Aker BP, Subsea 7 og Sparebank 1, mens Orkla, Statoil og Hydro er de mest undervektede.På samme tidspunkt var de fem største aksjene i porteføljen Telenor (8,80 prosent vekt), DNB (7,58 prosent), Marine Harvest (6,97 prosent), Aker BP (6,80 prosent) og Subsea 7 (6,69 prosent).Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.


Les også