Solgte seg kraftig ned i Novo Nordisk

Noe er investert i «kvalitetsaksjer med høy rabatt».

Personlig økonomi

Øyvind Fjell har gjort det til en vane å slå markedet med sitt aksjefond Delphi Nordic.September ble intet unntak.Fondet falt riktignok 2,4 prosent, men referanseindeksen VINX Benchmark Cap falt enda mer: 2,9 prosent.Så langt i år er fondet ned 2,4 prosent, mot referansens minus 7,1 prosent.De siste 12 månedene kan forvalteren skilte med 15,3 prosent avkastning, mens referanseindeksen har steget 1,5 prosent.Over tre år har Fjell klart 27,1 prosent i snitt per år, mot referansens 13,4 prosent.Kraftig ned i favorittForvalteren forteller at de nordiske børsene fortsatte å sprike i september. I lokal valuta var Helsinki-børsen sterkest, København-børsen svakest.Sistnevnte tynges av et kraftig fall i Novo Nordisk, som etter fallet på 15 prosent i september er ned 27 prosent de to siste månedene.- I tråd med et svekket fundamentalt bilde og brudd i den stigende trenden, har vi vektet oss klart ned i Novo Nordisk. I skrivende stund utgjør aksjen rundt tre prosent av porteføljen, noe som er seks prosentpoeng lavere enn toppen. Med det signaliserer vi at Novo Nordisk ikke er en «hellig ku» i porteføljen, men understreker samtidig at vi fortsatt er svært positive til selskapets teknologi og eksponering på lengre sikt, skriver Fjell i månedsrapporten.Tynget av sterk kroneHan påpeker også at kronekursen styrket seg betraktelig i perioden, noe som påvirket verdien på fondets utenlandske posisjoner negativt målt i norske kroner.Som positive bidragsytere i porteføljen trekker Fjell frem Bakkafrost, Elekta og gruveselskapet Boliden.- Samtidig var Genmab den posisjonen som bidro mest i forhold til indeks, grunnet høyere vekt i porteføljen enn ovennevnte posisjoner. Videre bidro Novos kursfall positivt til den relative avkastningen, siden vi nå er undervektet aksjen. Absolutt sett bidro imidlertid aksjen negativt med 0,7 prosent, skriver forvalteren. - Securitas og Vestas var blant de svakeste i september, begge etter sterk utvikling den senere tid. Vi beholder troen på begge, legger han til.- Kvalitet til høy rabattPå kjøpslisten denne måneden finner vi Investor AB, Wallenberg-sfærens investeringsselskap.- Investor er satt sammen av en kjerne av børsnoterte svenske kvalitetsselskaper, der SEB, Atlas Copco og ABB er noen av de viktigste. Selskapet handles med en høy rabatt til underliggende verdier, samtidig som vi mener det finnes ytterligere verdier i den unoterte delen av porteføljen, som blant annet inneholder PE-selskapet EQT og Mölnlycke, forteller Fjell.- Ellers vektet vi oss ytterligere opp i finansaksjene SEB og Swedbank i perioden, og ikke minst ned i Norwegian, hvor vi ser få triggere før nyttår, avslutter han.De fem største postene i Delphi Nordic er (per 30/9) Vestas Wind Systems (7,88 prosent), Pandora (6,43 prosent), Genmab (6,23 prosent), DSV (5,82 prosent) og Huhtamäki (4,23 prosent).Nevnte Novo Nordisk er etter nedsalget ikke en gang blant de ti største postene i porteføljen. I juli var selskapet desidert tyngst i porteføljen, med 9,5 prosent av fondets midler investert.

aksjefond
delphi
øyvind fjell
novo nordisk
investor ab
wallenberg
Nyheter
Personlig økonomi