Styr unna Gable Insurance

Gable Insurance AG har ikke lenger tillatelse til å inngå nye forsikringskontrakter, inkludert fornyelser og utvidelse av eksisterende kontrakter. (Oppdatert)

Finanstilsynet Solum, Stian Lysberg

Gable er et forsikringsforetak hjemhørende i Liechtenstein og er under tilsyn av Financial Market Authority Liecthenstein (FMA - Finanstilsynet i Liechtenstein).Finanstilsynet skriver i en melding at de har fått opplyst fra FMA at Gable ikke lenger har tillatelse til å inngå nye forsikringskontrakter, inkludert fornyelser og utvidelse av eksisterende kontrakter.Administrasjonen av foretaket er overtatt av PricewaterhouseCoopers AG (PWC, Special Administrator), som har i oppgave å løpende vurdere den finansielle situasjonen i Gable, og beskytte forsikringstakernes interesser.Gable har drevet grensekryssende forsikringsvirksomhet fra Liechtenstein inn til Norge. Gable Insurance har vært forsikringsgiver for noen av NHO Forsikring sine kunder, på noen forsikringsområder. Først og fremst yrkesskade- og ting-forsikringer.Fra 1. oktober har andre selskap overtatt som leverandører, skriver Finansavisen tirsdag.– Av forsikringstjenestene som tidligere ble levert av Gable, har Tryg overtatt yrkesskadeforsikringen, mens Codan er ny leverandør på forsikringer av bygninger og bedrifter, sier avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal i NHO.– Hva forårsaket byttene?– At Gable fikk utfordringer med å oppfylle kravene i Solvens II. Derfor ønsket vi og Norwegian Broker, som drifter NHO Forsikring, en ny løsning.– Nå er selskapet under administrasjon, og PriceWaterhouseCoopers er oppnevnt for å administrere «runoff-en». Hvis det dukker opp en skade, håndteres den av oss, men vi forholder oss til PWC i stedet for å gå direkte til Gable, sier Gisvold.