– Dette har ikke vært et rent kontrollprosjekt. Likevel har vi avdekket enorme beløp, sier Svein Godager, som leder skatteetatens «Risikoprosjekt finans», til.– Vi fant så mye at vi vil fortsette arbeidet. Jeg kan ikke si hvor mye vi venter å finne, men jeg er sikker på høy avdekking også kommende år.200 personer i skatteetaten har siden januar 2014 gått gjennom finansmarkedene og sjekket 12.000 privatpersoner og 1000 selskaper. I tillegg til funnet på ni milliarder kroner, som skulle ha vært ført opp som inntekt, fant de 1,9 milliarder som skulle ha vært rapportert som formue. De som har unndratt skatt får en samlet skattesmell på rundt 2,5 milliarder kroner – pluss tilleggsskatt på inntil 60 prosent.– Det er umulig for oss å si entydig om det er handlet bevisst, ubevisst eller om det skyldes uvitenhet, sier avdelingsdirektør Erik Nilsen i skatteetaten, sier har grunn til å tro at det dreier seg om begge deler.Det største funnet dreier seg om et selskap som ikke hadde oppgitt utbytte på over 300 millioner kroner som stammet fra et skatteparadis. (©NTB)