Holberg fant ny favoritt - kvittet seg med tre aksjer

Bergenserne har fått sving på sakene.

Holbergs norske aksjefond Holberg Norge har fått sving på sakene etter flere år med relativt svak avkastning.I oktober steg fondet 5,1 prosent.Avkastningen toppet referanseindeksen Oslo Børs Fondsindeks med god margin, siden denne steg kun 2,1 prosent i løpet av måneden.Så langt i år er fondet opp 20,1 prosent, mens referansen har steget 5,2 prosent.Det siste året er avkastningen 20,0 prosent, mot 5,2 prosent for referansen.Over tre år er snittavkastningen 6,8 prosent per år, mens markedet er opp 7,0 prosent.Inn i bankI løpet av oktober ble Sparebank 1 SR-Bank tatt inn i porteføljen.Forvalterne Robert Lie Olsen og Tony Fimreite viser til at ledelsen over tid har evnet å skape aksjonærverdier, og at den samme ledelsen har gjort innsidekjøp for betydelige beløp det siste året.- SR-Bank har over tid vært disiplinert i sin kapitalallokering. En rekke sparebanker har historisk hentet egenkapital til høy kostnad for aksjonærene ved å emittere aksjer langt under pris/bok 1. Vi synes ledelsen i SR-Bank demonstrerer at de tenker aksjonærverdier når de jobber hardt for å unngå emisjon, skriver de i sin månedsrapport.- Lånetapene har økt den siste tiden som følge av lavere aktivitet i oljesektoren. Vi tror imidlertid at aksjemarkedet priser inn for store tap i forhold til bankens faktiske og forventede tap fremover, heter det videre.De fem største av i alt 27 poster i Holberg Norge er (per 31/10) Subsea 7 (9,3 prosent), Yara (7,3 prosent), DNB (7,3 prosent), Europris (6,1 prosent) og Aker BP (5,2 prosent).Norden også foranLie Olsen og Fimreite har også ansvaret Holbergs nordiske aksjefond, Holberg Norden.Her ble fasiten en oppgang på 0,1 prosent, mens referanseindeksen VINX Benchmark Cap falt 2,2 prosent.Så langt i år har fondet falt 1,0 prosent, mot minus 9,1 prosent for referansen.Det siste året er avkastningen oppe i pluss 4,1 prosent, som er 4,7 prosentpoeng bedre enn markedet.De siste tre årene er fondet også foran, med 12,5 vs. 12,2 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning.Cashet inn i NordnetI løpet av oktober solgte fondet seg ut av Nordnet, Nordens største nettmegler, bare et halvt år etter at det gikk inn i aksjen .Salget skjedde til kurs 37 svenske kroner etter at hovedeierne og Nordic Capital annonserte at de ønsket å ta selskapet av børs.Fondet solgte seg også helt ut av Protector Forsikring og Selvaag Bolig.Ingen nye selskaper kom inn i porteføljen.De fem største av i alt 25 poster i Holberg Norden er (per 31/10) Subsea 7 (9,3 prosent), Alfa Laval (8,2 prosent), Hennes & Mauritz (7,1 prosent), Hoist Finance (7,1 prosent) og Novo Nordisk (5,7 prosent).