Hvor stor lønnsoppgang forventer du i 2017?

Ivan Kverme
Personlig økonomi

Ifølge Norges Banks forventningsundersøkelse for 4. kvartal har partene i arbeidslivet justert ned sine forventninger til både pris- og lønnsvekst for neste år. I fredagens rapport fra Handelsbanken skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen at partene i arbeidslivet nå venter en inflasjon til neste år på 2,5 prosent (median), ned fra 3,0 prosent i forrige undersøkelsen.Lønnsvekstforventningen er nedjustert ned til 2,7 prosent (median) fra tre prosent i forrige undersøkelse. Til sammenlikning venter Norges Bank lønnsvekst til neste år på 3,2 prosent.- Vi har hele tiden syns at dette estimatet virket for høyt, og med den siste justeringen i forventningene til partene i arbeidslivet, begynner avstanden å bli så stor, at vi regner med Norges Bank vil revidere ned sitt estimat i desember, skriver Due-Andresen.- Hva gjelder næringslivslederne venter disse ifølge forventningsundersøkelsen noe bedring i lønnsomheten for egen bedrift framover og ser også for seg en viss økning i sysselsettingen. Gitt historisk samvarians, er dette forenlig med en liten videre bedring i BNP-veksten i Fastlands- Norge, slår sjeføkonomen fast.Da gjenstår det bare å se om Norges Banks regionale nettverk er enig i denne vurderingen. 4. kvartalsrapporten fra det regionale nettverket kommer 6.desember.

lønnsforhandlinger
karriere
kari due-andresen
Nyheter
Personlig økonomi