En ny rapport om lavtlønte fra Senter for lønnsdannelse viser at de lavest lønte arbeiderne har fått en stadig mindre andel av kaka helt siden 1997, skriver.I 1997 tjente de 10 prosent lavest lønte i alt 6,4 prosent av all lønn. I 2015 var de nede i 5,2 prosent. De 10 prosentene som tjener best, økte i samme periode sin andel fra 18,1 til 19,8 prosent.Fra 2008 til 2015 hadde de lavest lønte en reallønnsøkning (etter at prisstigning er trukket fra) på beskjedne 0,5 prosent. (©NTB)