Tidligere i år gikk Forbrukerrådet ut og ba folk ta ut pensjonspengene sine fra selskapet etter at regelendringer fra EU gjorde at selskapet ikke klarte å oppfylle forpliktelsene i fripolisenes avkastningsgaranti.Selskapet risikerte å gå konkurs, noe som ville ført til at pensjonsmidlene i selskapet ville bli nedskrevet og kundene kunne komme til å miste mellom 30 og 50 prosent av pensjonen sin.Nå opplyser selskapet at de har fått til en løsning som de mener tilfredsstiller Finanstilsynets krav.Pensjonsporteføljen er søkt overdratt til et nytt selskap i Liechtenstein. Hvis dette blir godkjent av norske myndigheter, vil det sikre pensjonen til Silver-kundene.– Vi har snudd hver stein i inn- og utland for å løse krisen vi er i. Nå kan vår nyskapning utenfor Norge sikre de oppsparte pensjonsmidlene for tusenvis av norske arbeidstakere og pensjonister, sier styreleder Stig Grimsgaard Andersen i Silver Pensjonsforsikring.Løsningen innebærer at alle kunder vil få utbetalt pensjonen akkurat som før. Det månedlige beløpet vil være det samme, og det vil bli utbetalt til kundenes konto i norske kroner.– Da vi startet Silver, hadde vi aldri trodd at vi måtte flytte kundenes pensjonspenger ut av landet for å ta vare på dem. Nå er vi klare til å gjøre det, sier Grimsgaard Andersen.Dagens løsning utenfor Norge skal være i tråd med rådene norske myndigheter har gitt gjennom dialog med fripoliseselskapet.Forbrukerrådet har tidligere gitt Silver honnør for å opptre ryddig overfor kundene og bistått de som ønsket det med å forlate selskapet. (©NTB)