Sjo ser mye god oppside - liker disse aksjene best

Jarle Sjo grep to kjøpsmuligheter. Og ser enda flere.

I desember i fjor ble det kjent at Jarle Sjo sluttet i Odin Forvaltning.Fra 1. mai i år har han jobbet som forvalter i DNB Asset Management.Sjo er ansvarlig forvalter for blant annet DNB Norge, der han også har med seg Odd Einar Lillebostad.Sjo-effekten?Og Sjos inntreden ser ut til å ha hatt en positiv effekt på avkastningen for DNB Norge.Fra å ligge 1,8-1,9 prosentpoeng bak referanseindeksen (Oslo Børs Fondsindeks) over tre og fem år, ligger fondet etter ti måneder foran med god margin i 2016.I oktober steg fondet 2,38 prosent, mot referanseindeksens 2,12 prosent.Etter de første ti månedene har fondet dermed en avkastning på 7,86 prosent hittil i 2016, mot 5,20 prosent for referansen, viser en rapport Hegnar.no har fått tilgang til.Øker i bankForvalterne skriver i rapporten at økte eksponering til banksektoren ga god avkastning i måneden.På selskapsnivå bidro DNB og Subsea 7 mest positivt til avkastningen, mens Schibsted og DNO bidro mest negativt.I tillegg økte fondet sin eksponering mot Sparebank 1 SR-Bank.Hvorfor øker dere ytterligere i bank?- Vi synes norske banker er billige, både i forhold til inntjening og bokførte verdier. Norske banker er forhåpentlig nær toppen med hensyn til tap på utlånsporteføljen, og det har historisk vist seg å være et gunstig tidspunkt å kjøpe bankaksjer. Vi har altså investert mer i SR-Bank, og var veldig fornøyde da Gjensidige bidro til likviditeten ved å gjøre nedsalg, sier Sjo til Hegnar.no.Kjøper mer ITI løpet av måneden kjøpte Sjo og Lillebostad seg også opp i Nordic Semiconductor.Hvorfor?- Vi synes Nordic Semiconductor er et spennende selskap med en sterk posisjon i et marked i vekst. Aksjekursen er ned 20 prosent så langt i år, ettersom selskapet har skuffet markedet med svakere resultater enn forventet. Vi tror skuffelsen i hovedsak skyldes at selskapets kommunikasjon med markedet har vært meget dårlig. Hadde selskapet forklart markedet effekten av å miste kontrakt med Fitbit og Guitar Hero, hadde nok skuffelsen vært mindre, svarer forvalteren.- Selskapet fortsetter å styrke sin markedsposisjon med nye godkjennelser av BLE design. I tillegg vant selskapet nettopp kontrakt med Xiaomi Mi VR (Virtual Reality). Dette kan være en strategisk viktig kontrakt for selskapet, gitt at Xiaomi har mange andre interessante produkter hvor Nordics chips kan være aktuelle, legger han til.Olje og laksFor en måned siden fortalte Sjo at fondet var positive til olje. Likevel er Statoil den nest mest undervektede aksjen i fondet, mens TGS-posten var den som ble mest redusert i oktober. - Vi har store posisjoner innen olje og oljeservice, men vår eksponering er i andre selskaper, som Aker BP, Subsea 7, Aker Solutions og PGS. Vi er fortsatt positive til sektoren, understreker DNB-forvalteren.Dere sa også sist at dere er positive til laks. Likevel er Salmar de 5. mest undervektede aksjen i porteføljen?- Igjen: vår eksponering er i andre selskaper. Vi liker Bakkafrost og Marine Harvest. Bakkafrost har de beste marginene i bransjen, og har bedre tilgang til enkelte markeder enn norske produsenter. Marine Harvest er en global aktør og blir mindre påvirket av problemer på en enkelt lokasjon, slik som vi nå opplever i Midt-Norge, forklarer Sjo.Norsk overvektGlobalt sett mener DNB Norge-duoen Sjo og Lillebostad at den globale veksten bør ta seg opp for å støtte videre oppgang i aksjemarkedene. - Ledende indikatorer fra OECD peker på at veksten er på vei opp og at trendvekst kan nås i 2017. Hjelpen aksjemarkedet har hatt fra pengepolitiske tiltak fra sentralbankene vil avta ytterligere fremover, spesielt i USA der markedet priser inn en renteøkning allerede i desember. Selskapenes resultatutvikling er fremdeles svak, men ser ut til å ha bunnet ut i sykliske sektorer. Våre vurderinger tilsier en nøytral vekt i aksjer fremover, skriver de i oktober-rapporten.Vil dere da sitte stille i båten fremover, eller ser dere andre kjøpsmuligheter?- Vi anbefaler nøytralvekt i aksjer, men tok norske aksjer opp fra nøytral til overvekt. Vi synes fortsatt det er god oppside på Oslo Børs innen energi, bank, fisk, IT og telekom, avslutter Sjo overfor Hegnar.no.De mest overvektede aksjene i DNB Norge-porteføljen er (per 31/10) Aker BP, Subsea 7 og Sparebank 1 SR-Bank, mens Orkla, Statoil og Hydro er de mest undervektede.På samme tidspunkt var de fem største aksjene i porteføljen Telenor (8,80 prosent vekt), DNB (7,58 prosent), Marine Harvest (6,97 prosent), Aker BP (6,80 prosent) og Subsea 7 (6,69 prosent).Vi gjør oppmerksom på at Periscopus ved Trygve Hegnar eier fire millioner aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,9 prosent, i Marine Harvest.